Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Medisin og vitenskap

Tor Bjerkedal
Jan Roar Beckstrøm
John Ivar Brevik
Kåre Skåden
Jo Sturla Græsdal
Kenneth Gundersen
Bjørn Holm
Anders Waage
Rolf Haagensen
Bjørn Jamtli*
Harald Moen
Olav Stokland
Nils Smith-Erichsen
Audun Fredriksen
Ole Didrik Lærum
Tarjei Rygnestad
Olav Spigset

Tema

Leif Brunvand
Reidun Brunvatne

Kommentar og debatt

Marit Sørensen
Sidsel Graff-Iversen
Jan Holt
Inger Elisabeth Silberg
Teresa Farstad
Gro Flatabø Zanussi
Reidun Førde
Øistein Hovde
Bjørn Olav Åsvold
Erik Holstad
Arild Bjørndal

Nyheter og reportasjer

Ingrid M. Høie
Ragnhild Ørstavik
Kristofer Helland-Hansen
Knut Johannesen
Åse Brinchmann-Hansen
Per Brodal

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth
Lise B. Johannessen