Rekrutteringssuksess for barne- og ungdomspsykiatri i nord

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Listen ble lagt høyt da beskrivelsen til rekrutterings- og utdanningsprosjektet Det regionale utdanningsprogrammet for barne- og ungdomspsykiatere i Helseregion Nord-Norge ble meislet ut i januar i fjor.

Venteliste

Målet var 15 nye barne- og ungdomspsykiatere i regionen innen 2006. 11 kandidater er allerede under utdanning.

– Det var noe å strekke seg etter, men jeg tror ingen av oss torde å drømme om en slik respons. Vi hadde regnet med seks kandidater. Vi har også måttet si nei til fire personer fordi vi ikke hadde kapasitet til flere på daværende tidspunkt, opplyser prosjektleder Inger Simonsen.

Hun tror annonsering i Tidsskriftet og lokalavisene i landsdelen er et viktig bidrag til responsen, men gir hovedæren til overlegene i prosjektet.

– De utgjør selve ryggraden. De har drevet aktiv og oppsøkende rekruttering og ikke sluppet taket i mulige kandidater som har vist interesse. I tillegg blir kandidatene lovet god oppfølging gjennom hele utdanningsløpet. Vi koordinerer og legger til rette all veiledning og praksis, slik at de kan konsentrere seg om arbeidet og utdanningen, sier Simonsen.

Faglig nettverk

At faglig nettverk og fellesskap er vesentlige ingredienser i prosjektet har også stor betydning for interessen, tror Inger Simonsen.

– Mester-svenn-prinsippet er viktig. Derfor bør veiledende overlege og utdanningskandidat ha samme arbeidssted. Der hvor det ikke er overlege på utdanningsstedet, reiser kandidaten til veileder en dag i uken eller omvendt, opplyser Simonsen.

– Alle i prosjektet får mulighet til å møte de andre, noe som skaper et sterkt faglig nettverk. Ved enkelte barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, for eksempel i Stokmarknes i Lofoten, er assistentlegen alene. Han kan komme til Bodø og være med i fordypningsgruppen der, hvis han ønsker eller har behov for det, legger hun til.

Teleundervisning

– Overlegene i prosjektet fungerer som en slags pool som kan brukes til veiledning uavhengig av sted. Seniorene definerer seg som en gruppe, og det er spesielt, kommenterer Anne Cecilie Javo ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Karasjok.

Annen hver uke er det undervisning via telematikk. De åtte overlegene i prosjektet har ansvar for innholdet i hvert sitt semester, mens ett semester er utarbeidet og bestemt av prosjektets utdanningsutvalg. I tillegg samles alle i prosjektet to ganger i året, hvorav den ene samlingen er rent faglig.

Prosjektet kom i gang i september i fjor og løper ut 2004. Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark står ansvarlig og får tilskudd fra Statens helsetilsyn.

– Prosjektet er godt forankret i byråkratiet. Fylkeshelsesjefene i Nordland, Troms og Finnmark, representanter for Legeforeningen samt sterkt engasjerte barne- og ungdomspsykiatere i de tre fylkene, fant at man måtte dra lasset sammen for å løse rekrutteringskrisen av barne- og ungdomspsykiatere i regionen, opplyser Simonsen.

Anbefalte artikler