Greit om gastroenterologi

Artikkel

BMJ Books har etter hvert kommet med en rekke kortfattede, poengterte fagbøker, ofte med utgangspunkt i temaserier i tidsskriftet. Denne boken har en liknende form, selv om den ikke er basert på enkeltartikler.

Boken er delt i tre hovedkapitler. Det første er symptombasert, og omfatter håndtering av akutt kvalme, dysfagi, icterus, diaré og blødning. Deretter er det et kapittel knyttet til komplikasjoner til praktiske prosedyrer, først og fremst endoskopi. Det siste kapitlet omhandler et utvalg spesifikke medisinske og kirurgiske tilstander.

Det er relativt få illustrasjoner, og bare noen få sider med fargeplansjer midt i boken. Derimot er det en god del flytdiagrammer, både for diagnostikk og behandling.

Boken er basert på engelske retningslinjer, og har naturlig nok en form som minner om de ulike kliniske håndbøkene som etter hvert finnes. Den er relativt kortfattet, med søkelyset på praktiske råd om håndtering av de ulike tilstandene.

Det faglige innholdet holder stort sett mål, og de retningslinjene som anbefales er stort sett i tråd med det vi følger også i Norge. Boken er lettlest og oversiktlig, og dekker det vesentligste innenfor bokens tittel.

Spørsmålet er vel heller om det er behov for en egen bok av denne typen innenfor et slikt tema. De aller fleste av kapitlene ville være å finne også i en generell prosedyrebok, og ofte med omtrent tilsvarende detaljeringsgrad. Hvis man går i generelle vakter med behov for prosedyreoversikt innen forskjellige fagområder, ville trolig en generell prosedyrebok være mer egnet. Dersom man likevel ønsker en egen oversikt over akutt gastroenterologi, har jeg ingen problemer med å anbefale denne boken.

Lars Aabakken

Medisinsk avdeling

Rikshospitalet

Anbefalte artikler