Ny salærsats og nye stykkprissatser (rundskriv G114/00)

Artikkel

Ny timesats etter salærforskriftens § 2 er kr 700 med virkning fra 1.1. 2001.

I det følgende gjengis nye stykkprissatser for hverdager mellom kl 7 og kl 20.

For tider utover dette gjelder egne satser, se hele rundskrivet på våre Internett-sider: www.legeforeningen.no

  • a) For sakkyndig likundersøkelse i form av rettsmedisinsk obduksjon kr 1 910

  • b) For sakkyndig likundersøkelse i form av likskue kr 595

  • c) For uttak av blodprøve i farskapssaker kr 185

  • d) Blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere foretatt av leger, offentlig godkjente sykepleiere eller bioingeniører kr 365

For leger som foretar klinisk test og

blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere kr 490

  • e) For sakkyndig undersøkelse i voldtektstilfelle/ved seksuelle overgrep kr 1 750

Anbefalte artikler