Ryddig temabok om smerte og inflammasjon

Artikkel

Boken er en oppdatering og fortsettelse av Smärta och inflammation som kom i 1993. Den er ifølge forfatterne forsøkt holdt på et lettbegripelig og ikke uttalt akademisk nivå. Målgruppen er leger, fysioterapeuter, sykepleiere samt andre interresserte. Språket er enkelt, men leseren bør ha en viss forhåndskunnskap fordi det brukes mye medisinsk fagspråk og svenske særuttrykk.

Boken gir en god sammenfatning av smertetyper, smertediagnostikk og inflammasjon. Den er ryddig oppbygd med enkle illustrasjoner. Mot slutten gis en drøfting av de forskjellige farmakologiske og fysikalske behandlingsalternativer etterfulgt av et siste kapittel med eksempler på behandling av de vanligste smertetilstander. Både anerkjente og kontroversielle behandlingsmetoder som akupunktur og soneterapi diskuteres, etterfulgt av forfatternes egne anbefalinger.

Som medisinstudent på fjerde året har jeg ikke kunnskap til å bedømme bokens eventuelle faglige kontroverser, men jeg føler boken fyller et hull som foreløpig ikke er tettet i løpet av de tre og et halvt første årene av studiet. Den vever sammen min tidligere diffuse erkjennelse av smertens og inflammasjonens komplekse fysiologi til et oversiktlig helhetsbilde. Bokens systematiske struktur gjør den også egnet som et godt oppslagsverktøy for å kunne analysere og til dels behandle den enkelte pasients spesifikke smerteplager.

Jeg mener boken er ideell som repetisjon for leger og medisinstudenter samtidig som den gir andre helsearbeidere en god mulighet til å sette seg bedre inn i kroppens smertemekanismer og behandlingsprinsipper. Samtidig må det sies at boken krever en del forhåndskunnskap fordi den har et språk som gjør den utilgjengelig for andre enn særlig interesserte utenfor helsevesenet.

Harald Strøm

Det medisinske fakultet

Universitetet i Bergen

Anbefalte artikler