Allmennpraktikerstipend til høsten?

Artikkel

Med midler fra Den norske lægeforenings fond for videre- og etterutdanning av leger, utlyser Instituttgruppe for samfunnsmedisinske fag i Oslo, Institutt for samfunnsmedisinske fag i Trondheim og Bergen og Institutt for samfunnsmedisin i Tromsø 18 stipendmåneder for annet halvår 2001.

Det kan søkes om stipend for 1–6 måneder for allmennpraktikere som ønsker å gjennomføre et forskningsprosjekt og/eller medvirke til et undervisningsopplegg i allmennmedisin eller samfunnsmedisin. De oppgaver man ønsker å søke stipend for å gjennomføre, må ha en klar tilknytning til problemer innen primærhelsetjenesten. Kvinner oppfordres spesielt til å søke. Stipendiatene forventes å være tilknyttet ett av de nevnte instituttene i deler av stipendperioden. Hvis kvoten ikke fylles av søkere som arbeider i primærhelsetjenesten, kan også andre leger eller annet helsepersonell med interesse for eller tilknytning til primærhelsetjenesten komme i betraktning.

Forskning i allmennmedisin kan telle i etterutdanningen, jf. spesialistreglene. Stipendiater vil bli invitert til å fremføre sitt prosjekt på forskningsdagen på Primærmedisinsk uke/Nidaroskongressen.

Allmennmedisinsk forskningsutvalg tildeler stipendmidler etter innstilling fra de respektive institutter. Søknadsskjema og veiledning for søkere kan fås ved Allmennmedisinsk forskningsutvalg, Institutt for allmennmedisin, Postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo, telefon 22 85 06 55, telefaks 22 85 06 50 eller de allmenn-/samfunnsmedisinske instituttene. Søknader med kortfattede prosjektbeskrivelser sendes samme adresse innen 15. mars 2001. Søknader som er poststemplet etter søknadsfristen kommer ikke i betraktning.

Mer informasjon: www.uib.no/isf/nsam/afu

Anbefalte artikler