Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Medisin og vitenskap

Erling Dalen
Tor-Erik Widerøe
Irene Hetlevik
Ketil Jamte Dahl
Per Møller
Otto I. Molvær
Ola Lind
Geir Siem
Ketil Natvig
Alf Kolbenstvedt
Jon Lømo
Mads H. Moxness
Bård Nedregaard
Erik Rødevand*
Johan Fredrik Skomsvoll
Marianne Wallenius
Arne Z. Henriksen
Terje Skjærpe
Anne Beathe Tafjord
Kristin Thorseng Kvande
Steinar Madsen
Kristoffer Lassen
Eva Jacobsen
Lill-Tove R. Busund
Jørn Kjæve
Øistein Hovde
Bjørn Olav Åsvold
Erik Holstad
Per Otto Neverlien
Lars Sørumshagen
Toril Eriksen
Tove Grinna
Hilde Kvalshaugen
Anne-Berit Lind
Espen Molden
Anders Åsberg
Anette Storstein
Christian Vedeler
Dag Clement Johannesen
Hedvig Nordeng
Yngvild K. Bergsholm
Erik Bøhler
Olav Spigset
Kristine Bø
Lisbeth Rustad
Stig Harthug
Per Espen Akselsen*
Yngvar Tveten

Kommentar og debatt

Jan-Helge Larsen
Lene Malmstrøm
Tore Sørlie
Marit Borg
Pia Jessen
Kari Tuseth
Bente Ohnstad
Preben Aavitsland
Karin Åshild Brekke
Per Skillingstad
Terje Vigen

Nyheter og reportasjer

Sigurd Høye
Ellen Juul Andersen
Ingrid M. Høie,
Ragnhild Ørstavik
Nina Husom

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth
Geir Jarle Voldmo
Ellen Juul Andersen