Legene fornøyd med avtalene

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  1.12. 2000 var de individuelle avtalene i havn i nesten alle landets kommuner. Legeforeningens tillitsvalgte og sekretariatet gjorde en stor innsats for å få 3 600 individuelle fastlegeavtaler i mål i løpet av et par uker i november.

  Artikkel

  Legeforeningens sekretariat la mye arbeid i å informere medlemmene da de sentrale avtalene var ferdigforhandlet. Det ble utarbeidet kommentarutgaver til avtaleverket som ble sendt allmennlegene, og landsomfattende møteserier gjorde at tillitsvalgte klarte å bistå medlemmene i forhandlingene om individuelle avtaler.

  – Det er gledelig at vi nå ser en økning i tilstrømming til legestillinger i primærhelsetjenesten, sier president Hans Petter Aarseth. Det ser ut til at det blir ytterst få, om noen kommuner i det hele tatt, som må starte med suspensjon fra ordningen.

  – Dette viser at fastlegeordningen er blitt det nødvendige løft for førstelinjetjenesten som en grunnpilar i helsevesenet, sier Aarseth.

  Bra prosess i fylkene

  Bra prosess i fylkene

  Leder i Akershus legeforening, Arne Hjemmen, sier at uten den gode innsats Jan Emil Kristoffersen, tillitsvalgt for allmennlegene i fylket, har gjort i forhandlingene, hadde det ikke gått så fint. Hjemmen synes at det gikk greit å få ut informasjon til legene, men at en del punkter i avtaleverket ikke var entydig og klart forståelig.

  – Vi fikk også en del henvendelser som viste at legene ikke hadde lest avtalene. Samlet sett gikk forhandlingene bedre enn forventet, sier Hjemmen.

  – De hyppigst forekommende problemstillingene var hvordan man skulle forstå plikten til offentlig allmennmedisinsk arbeid, med timetall, lønnsplassering og innhold i stillingene og avgrensning mot samfunnsmedisinsk arbeid.

  De aller fleste legene i Akershus har holdt seg innenfor en listestørrelse på 1 500 pasienter for et helt årsverk med relativ avkortning for pålagt eller påtatt offentlig allmennmedisinsk arbeid o.l. Relativt få har valgt større lister.

  Hjemmen har inntrykk av at de fleste legene er fornøyd med avtalen de har inngått, men noen føler seg usikre på hva som gjelder ved kollegial fraværsdekning. I nesten alle kommuner er det uklarheter om fordeling av ansvar på legene eller kommunene samt hva de sentrale partene er enige og ikke enige om. Hjemmen sier at de aller fleste avtaleløse legene valgte å bli fastleger. Det er enkelte unntak som gjelder de store medisinske senterkjedene.

  Nestleder Trond B. Karlsen i Hedmark legeforening mener at legene burde ha fått raskere tilbakemelding om konfliktspørsmålene som ble tatt opp i møtet mellom Kommunenes Sentralforbund og Legeforeningen 5.11. 2000.

  – Generelt er vi blitt lovet informasjon fortere enn vi har fått, men jeg har forståelse for at dette har måttet ta tid, sier Karlsen.

  – I Hedmark arrangerte vi et informasjonsmøte for de tillitsvalgte, men bare fem tillitsvalgte fra i alt 21 kommuner møtte opp.

  Karlsens inntrykk er at nesten alle avtaler i Hedmark er i havn og at legene er fornøyd. Hans inntrykk er at listelengden gjennomsnittlig ligger på ca. 1 200 pasienter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media