Les mer om ...

Artikkel

Nå skjer det raskt

Fastlegeordningen er begynnelsen på en ny æra i norsk primærhelsetjeneste med store utfordringer ogF håp om fornyet faglig optimisme. I februar skal befolkningen velge sine fastleger, og i juni iverksettes ordningen.

Selektive serotoninreopptaks- hemmere – er alvorlige bivirkninger et problem?

Fastlegeforhandlinger – kommunalt strikkhopp

Turnusleger frykter et lukket legemarked

Legeflukt fra privatklinikker

Ressurskommuner – primærmedisinens rikshospital?

Fast i troen på fast lege

Selektive serotonin- reopptakshemmere

Nye antidepressiver synes i sjeldne tilfeller å kunne gi pankreatitt. Den omfattende bruken av selektive serotoninreopptakshemmere gjør at årvåkenhet omkring bivirkninger stadig er aktuelt. Hos ammende mødre bør ikke fluoksetin være førstevalg.

Selektive serotoninreopptaks- hemmere – er alvorlige bivirkninger et problem?

Selektive serotoninreopptakshemmere og pankreatitt

Overgang av selektive serotoninreopptakshemmere til morsmelk

Datajournal

Til tross for stor innsats lot det seg ikke gjøre å innføre en databasert blodtrykksjournal hos en gruppe allmennleger. Utvikling av informasjonsteknologiske hjelpemidler er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å endre legenes hverdagsvaner.

Gir bruken av datajournal bedre pasientbehandling?

Blodtrykksjournal i allmennmedisin – forventning og realitet

Perilymfatisk fistel

Lekkasje av perilymfe fra det indre øret til mellomøret er en aktuell differensialdiagnose ved svimmelhet som varer mer enn tre måneder, eventuelt kombinert med hørselstap, og særlig etter traumer.

Perilymfatisk fistel

Nevropati ved kreft

Perifer nevropati ved kreftsykdom kan ha mange årsaker, og en målrettet utredning anbefales.

Perifer nevropati ved kreft

Turnusproblemer

Utdanningskapasiteten for leger er økt. Nå kommer problemene med å skaffe turnusplasser.

Hva gjør man når turn(us)skoen blir for liten?

Sure tær og trange sko – hva gjør man når turn(us)skoen blir for liten?

Snart ventetid for turnuslegene

Anbefalte artikler