()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Nå skjer det raskt

  Nå skjer det raskt

  Fastlegeordningen er begynnelsen på en ny æra i norsk primærhelsetjeneste med store utfordringer ogF håp om fornyet faglig optimisme. I februar skal befolkningen velge sine fastleger, og i juni iverksettes ordningen.

  Selektive serotoninreopptaks- hemmere – er alvorlige bivirkninger et problem?

  Fastlegeforhandlinger – kommunalt strikkhopp

  Turnusleger frykter et lukket legemarked

  Legeflukt fra privatklinikker

  Ressurskommuner – primærmedisinens rikshospital?

  Fast i troen på fast lege

  Infeksjonsimport
  Selektive serotonin- reopptakshemmere

  Selektive serotonin- reopptakshemmere

  Nye antidepressiver synes i sjeldne tilfeller å kunne gi pankreatitt. Den omfattende bruken av selektive serotoninreopptakshemmere gjør at årvåkenhet omkring bivirkninger stadig er aktuelt. Hos ammende mødre bør ikke fluoksetin være førstevalg.

  Selektive serotoninreopptaks- hemmere – er alvorlige bivirkninger et problem?

  Selektive serotoninreopptakshemmere og pankreatitt

  Overgang av selektive serotoninreopptakshemmere til morsmelk

  Datajournal

  Datajournal

  Til tross for stor innsats lot det seg ikke gjøre å innføre en databasert blodtrykksjournal hos en gruppe allmennleger. Utvikling av informasjonsteknologiske hjelpemidler er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å endre legenes hverdagsvaner.

  Gir bruken av datajournal bedre pasientbehandling?

  Blodtrykksjournal i allmennmedisin – forventning og realitet

  Perilymfatisk fistel

  Perilymfatisk fistel

  Lekkasje av perilymfe fra det indre øret til mellomøret er en aktuell differensialdiagnose ved svimmelhet som varer mer enn tre måneder, eventuelt kombinert med hørselstap, og særlig etter traumer.

  Perilymfatisk fistel

  Nevropati ved kreft

  Nevropati ved kreft

  Perifer nevropati ved kreftsykdom kan ha mange årsaker, og en målrettet utredning anbefales.

  Perifer nevropati ved kreft

  Turnusproblemer

  Turnusproblemer

  Utdanningskapasiteten for leger er økt. Nå kommer problemene med å skaffe turnusplasser.

  Hva gjør man når turn(us)skoen blir for liten?

  Sure tær og trange sko – hva gjør man når turn(us)skoen blir for liten?

  Snart ventetid for turnuslegene

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media