Misbrukerregisteret avvikles

Rett og urett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Statens helsetilsyn har besluttet å avvikle føringen av register over pasienter som er avhengig av vanedannende legemidler. 1.10. 2000 stoppet fylkeslegene å registrere opplysninger i registeret.

  Misbrukerregisteret er ikke et lovpålagt register, men en praksis som er vokst frem i samsvar med legemiddellovens bestemmelser om at leger kan gi fylkeslegene opplysninger om mulig misbruk av narkotika, og at fylkeslegene kan videreformidle disse opplysningene til andre leger og apotek. I et brev til landets leger og apotek skriver Helsetilsynet at det vurderer registeret som lite nyttig i tilsyn med legers forskrivning av vanedannende legemidler. Helsetilsynet skriver at ”det i stor grad er tilfeldig hvilke pasienter som blir registrert”, og at ”registreringen i enkelte tilfeller er oppfattet som en legitimering av forskrivning og bruk av vanedannende legemidler, både i forhold til pasient og lege”.

  Helsetilsynet minner videre i brevet om at forsvarlig legevirksomhet i henhold til legeloven innebærer å vurdere faren for misbruk ved forskrivning av vanedannende legemidler. Helsetilsynet presiserer at ”det fortsatt skal føres tilsyn med legers forskrivning av vanedannende legemidler til pasienter etter gjeldende regelverk”, og at fylkeslegene kan innhente opplysninger om legers forskrivning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media