Studentene bekymret

Sigurd Høye Om forfatteren
Artikkel

På et debattmøte i Oslo om saken før jul møtte mer enn 100 utålmodige studenter, representanter for myndighetene og Legeforeningen. Studentene var ute etter løsninger som kunne sikre både kvalitet og kvantitet på turnustjenesten. Mange ønsket nok å få høre at en prioritering av “samordnet opptak-studentene” var på trappene. Flere studenter var frustrert over at så mange leger som ikke er fra EØS-land, stiller på lik linje med norske studenter ved tildeling av turnusplasser. Rapporten Turnustjenesten for leger var ikke ferdig til møtet, og det kom heller ingen signaler fra Sosial- og helsedepartementet om hva man kunne vente seg.

Møtet i desember var mer preget av bekymringer enn av løsningsforslag, men Norsk medisinstudentforenings leder Øyvind Østerås prøvde å rette på dette i en avsluttende appell. I likhet med Legeforeningen mente han at man må fjerne gebyrstipendet, som gis til norske studenter som selv finner studieplass i utlandet.

Norsk medisinstudentforening vil legge stor vekt på å utforme en grundig høringsuttalelse om rapporten fra Sosial- og helsedepartementet. – Det er viktig at studentforeningen står sammen i denne saken og kjemper om det vi alle ønsker, nemlig en turnustjeneste med høy kvalitet, sier Øyvind Østerås.

Anbefalte artikler