Leger med skylapper?

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 28/2000 anklager Tord Høyhilder undertegnede for ikke å støtte dem som, i Holmgang på TV2 den 30.10. 2000, mente at grunnen til økning i sykefraværet er å finne i skoft, simulering og dårlig arbeidsmoral blant arbeidstakere.

  Det må selvfølgelig stå Høyhilder fritt å mene dette, men undertegnede som har deltatt i Sandman-utvalgets arbeid og hørt mange forskere forelese om årsakene til sykefravær, kan ikke fremstå med slike påstander. Vi kjenner alle noen som vi tviler på har et berettiget grunnlag til sitt sykefravær, men dette gjelder i all hovedsak korttidsfravær, og det er ikke korttidsfraværet som er hovedproblemet. Korttidsfraværet har holdt seg noenlunde konstant over lengre tid. Det er imidlertid langtidsfraværet, dvs. fravær over åtte uker, som har den største økning. Sandman-utvalget har fremmet en rekke forslag for å redusere sykefraværet og uføretilgangen, og forslagene henger mer og mindre sammen i en tiltakspakke. Hvis man i denne situasjonen skulle fokusere alene på dårlig arbeidsmoral, vil Sandman-utvalgets arbeid være totalt forgjeves. Det ville heller ikke, med et slikt utgangspunkt, vært mulig å finne frem til så omforente standpunkter som Sandman-utvalget tross alt fikk til. Dersom Høyhilder sitter med referanser og kunnskap som kan grunngi at skoft og dårlig arbeidsmoral er årsaken til det økende sykefraværet, er jeg svært interessert i å få opplysninger om dette.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media