Turnustjenesten

Minileder
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Omkring seks år etter påbegynt medisinstudium vil de ferdigutdannede kandidatene gjerne bli turnusleger for å oppnå autorisasjon. Det behøves ikke profetiske evner for å forutse dette.

  Etter sterkt politisk press for å øke legetettheten i landet vårt ytterligere, virker det imidlertid som om behovet for flere turnusplasser kommer overraskende.

  I Tidsskriftet er det tidligere blitt ytret tvil om klokskapen i å satse på en hemningsløs vekst i medisinerutdanningen. Men langt verre er det å utdanne medisinere som ikke får lov til å bli leger på grunn av manglende turnustjeneste. Har man først erklært produksjonen av nye leger som en vekstnæring, må de ansvarlige myndigheter sikre både kapasiteten og kvaliteten på utdanningen – inkludert turnustjenesten.

  MagneNylenna

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media