Helsefakta

Artikkel

Prosent endring 1995–

1995

2000

2000

Overordnet sykehuslege

4 002

4 643

16,0

Underordnet sykehuslege

2 353

3 125

32,8

Turnuslegesykehus

539

603

11,9

Turnuslege kommune

202

245

21,3

Fastlønt allmennlege1

4351

106

–22,9

Privatpraktiserende allmennlege

1 931

2 507

29,8

Fastlege

141

159

12,8

Privatpraktiserende spesialist

662

849

28,2

Bedriftslege

369

321

–13,0

Vitenskapelig stilling

628

632

0,6

Administrativ stilling

213

272

27,7

Annen stilling

174

131

–24,7

Ukjent stilling

156

378

681,4

Hele landet

12 805

15 812

23,5

  • Kilde: Legeforenings legeregister (statistikkfil). Tallene er inklusive leger som ikke er medlemmer av Legeforeningen.

Se også Internett: www.legeforeningen.no/statisti/stilling.htm

Anbefalte artikler