Helsefakta

Helsefakta
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Antall yrkesaktive leger i Norge per 5.10. 1995 og per 20.12. 2000 etter stillingsgruppe

  Artikkel
  Tabell

  Prosent endring 1995–

  1995

  2000

  2000

  Overordnet sykehuslege

  4 002

  4 643

  16,0

  Underordnet sykehuslege

  2 353

  3 125

  32,8

  Turnuslegesykehus

  539

  603

  11,9

  Turnuslege kommune

  202

  245

  21,3

  Fastlønt allmennlege1

  4351

  106

  –22,9

  Privatpraktiserende allmennlege

  1 931

  2 507

  29,8

  Fastlege

  141

  159

  12,8

  Privatpraktiserende spesialist

  662

  849

  28,2

  Bedriftslege

  369

  321

  –13,0

  Vitenskapelig stilling

  628

  632

  0,6

  Administrativ stilling

  213

  272

  27,7

  Annen stilling

  174

  131

  –24,7

  Ukjent stilling

  156

  378

  681,4

  Hele landet

  12 805

  15 812

  23,5

  • Kilde: Legeforenings legeregister (statistikkfil). Tallene er inklusive leger som ikke er medlemmer av Legeforeningen.

  Se også Internett: www.legeforeningen.no/statisti/stilling.htm

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media