Vanskelig å forutsi importrisiko for resistens

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Vi mangler data som gjør det mulig å forutsi risikoen for å importere multiresistente bakterier ved å sende pasienter til behandling i utlandet.

  Artikkel

  Det sier Stig Harthug som er sykehushygieniker ved Haukeland Sykehus og samarbeider med Norsk overvåkingssystem for resistens hos mikrober (NORM). Han sier at det tidligere ikke er gjort systematiske mikrobiologiske undersøkelser i forbindelse med pasientbehandling i utlandet. Beregninger som Harthug nå har gjort, viser at dersom Norge sender 5 000 pasienter til behandling i utlandet, vil anslagsvis 40 bli smittet av MRSA og utvikle infeksjon, mens ytterligere 40 vil bli MRSA-bærere.

  Han sier at tallene bygger på vanlige kriterier for elektiv kirurgi, og forutsetter at både inngrepet og sykehusoppholdet i utlandet foregår uten komplikasjoner. I praksis betyr det at pasientene er tilbake innen 1–2 uker. Men han understreker at risikoen for import vil variere, avhengig av epidemiologiske forhold.

  – Sykehus i Frankrike melder at opptil

  30 % av stafylokokkene i kliniske prøvematerialer er av typen MRSA. Tilsvarende andel ved nordiske sykehus er 1 %. Men infeksjonsfaren er også knyttet til andre bakterietyper, blant annet gramnegative stavbakterier. I Sør-Europa er opptil 70 % av disse bakteriene resistente mot aminoglykosider, sier Stig Harthug.

  Hittil er det bare sporadiske MRSA-tilfeller som er blitt påvist blant norske pasienter som har fått behandling i utlandet. Harthug sier at om lag 70 slike pasienter ble undersøkt ved Haukeland Sykehus i fjor, uten at man kunne påvise noen MRSA-tilfeller blant pasientene som er omfattet av dagens regelverk.

  – Uansett bør ikke kjøp av helsetjenester i utlandet skje uten en grundig kartlegging av de mikrobiologiske konsekvensene dette kan få. God overvåking er en forutsetning for at pasientbroen skal kunne forsvares, sier sykehushygienikeren.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media