Sykehusene har for dårlig isoleringskapasitet

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Ved norske sykehus er det mangel på isoleringsplasser. I tillegg er det stor variasjon i isoleringskapasiteten fra fylke til fylke.

Dette fremgår av en kartlegging som Statens helsetilsyn gjennomførte i 1997. Fagsjef Grete Larsen opplyser at 2,8 % av de somatiske sykehussengene i 1997 var senger i isoleringsrom. Dette tallet er et gjennomsnitt av fylkestallene, som varierte mellom 0,5 % og 5 %. Ut fra Helsetilsynets egne anbefalinger bør imidlertid 10 % av sykehussengene kunne disponeres til isoleringsformål.

Helsetilsynets undersøkelse viste at 2,4 % av sengene på isoleringsrom var beregnet til bruk ved kontaktsmitte, mens 0,4 % var luftsmittesenger. Mindre enn halvparten av de 19 fylkene hadde rom til luftsmitteisolering ved ett eller flere sykehus. I Helseregion Midt-Norge var det ingen rom med mulighet for luftsmitteisolering.

Grete Larsen sier at Helsetilsynet har planer om å gjennomføre en oppdatert kartlegging av smittevernet ved sykehusene, men at det er liten grunn til å tro at situasjonen har endret seg vesentlig på de tre årene som er gått siden den forrige undersøkelsen ble gjennomført.

– Generelt er isoleringskapasiteten ved norske sykehus for dårlig. At kapasiteten også varierer betydelig mellom fylker og helseregioner, gir grunn til ettertanke, sier hun.

Anbefalte artikler