Sykehusene har for dårlig isoleringskapasitet

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Isoleringskapasiteten ved norske sykehus kan bli sprengt dersom bropasienter legger beslag på sengene, viser tall fra Statens helsetilsyn.

  Artikkel

  Ved norske sykehus er det mangel på isoleringsplasser. I tillegg er det stor variasjon i isoleringskapasiteten fra fylke til fylke.

  Dette fremgår av en kartlegging som Statens helsetilsyn gjennomførte i 1997. Fagsjef Grete Larsen opplyser at 2,8 % av de somatiske sykehussengene i 1997 var senger i isoleringsrom. Dette tallet er et gjennomsnitt av fylkestallene, som varierte mellom 0,5 % og 5 %. Ut fra Helsetilsynets egne anbefalinger bør imidlertid 10 % av sykehussengene kunne disponeres til isoleringsformål.

  Helsetilsynets undersøkelse viste at 2,4 % av sengene på isoleringsrom var beregnet til bruk ved kontaktsmitte, mens 0,4 % var luftsmittesenger. Mindre enn halvparten av de 19 fylkene hadde rom til luftsmitteisolering ved ett eller flere sykehus. I Helseregion Midt-Norge var det ingen rom med mulighet for luftsmitteisolering.

  Grete Larsen sier at Helsetilsynet har planer om å gjennomføre en oppdatert kartlegging av smittevernet ved sykehusene, men at det er liten grunn til å tro at situasjonen har endret seg vesentlig på de tre årene som er gått siden den forrige undersøkelsen ble gjennomført.

  – Generelt er isoleringskapasiteten ved norske sykehus for dårlig. At kapasiteten også varierer betydelig mellom fylker og helseregioner, gir grunn til ettertanke, sier hun.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media