Legeflukt fra privatklinikker

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Allmennleger i hopetall sier opp sine stillinger ved private klinikker og helsesentre, til fordel for nye avtaler i fastlegeordningen.

  Artikkel

  Volvat Medisinske Senter i Oslo er blant de private aktørene som kan bli hardest rammet av overgangen til fastlegeordningen i juni.

  Svenskehjelp

  Svenskehjelp

  Sjeflege Christian Loennecken opplyser at bare to av senterets 15 allmennleger blir igjen i fulltidsstillinger etter at fastlegeordningen kommer i gang. De øvrige 13 er alle på vei inn i fastlegeordningen. Ni av disse legene skal imidlertid fortsette i reduserte stillinger ved senteret, parallelt med å drive fastlegepraksis.

  Utenom Oslo, driver Volvat-gruppen sentre i Bergen, Fredrikstad, Tønsberg og på Hamar, med til sammen 30 allmennleger, hvorav halvparten skal gå over til fastlegeordningen. Til forskjell fra Volvat-legene i Oslo, har legene i de fire andre byene fått tilbud om å etablere seg som fastleger innenfor de respektive sentrene.

  – Det er bare i Oslo vi sier nei til fastlegepraksis ved senteret. Bakgrunnen for dette er at vi ønsker å stå fritt til å utvikle det private helsetilbudet i hovedstaden, sier Loennecken. Han opplyser at Volvat har om lag 24 000 medlemmer i Oslo-området, og 6 000–7 000 medlemmer i landet for øvrig.

  Til tross for legeflukten avviser Loennecken enhver spekulasjon om at tilbudet ved Volvat nå vil bli dårligere: – Vi har kalkulert med en midlertidig reduksjon i legedekningen, men dette skal ikke gå utover tilbudet til pasientene. Dersom det blir behov for flere allmennleger, vil vi gjøre alt for å rekruttere nyutdannede leger i Norge og vikarer fra Sverige, sier han.

  Han tror heller ikke at fastlegeordningen kommer til å spenne beina under det private legemarkedet: – En del av våre medlemmer vil nok prøve ut fastlegeordningen, og i Oslo forventer vi færre pasientbesøk i en overgangsfase. Denne effekten tror jeg bare blir kortvarig, jeg er sikker på at folk også i fremtiden vil være villig til å betale for et privat helsetilbud, sier Christian Loennecken.

  Minst halvparten

  Minst halvparten

  En rundspørring blant andre, store private klinikker og sentre bekrefter at fastlegeordningen har draget på allmennlegene.

  Anders Villum i Omnia-gruppen, landets nest største private virksomhet, opplyser at kjeden mister mer enn en tredel av sine 30 allmennlegeårsverk. Finn Eliassen i Doktorgruppen regner med at 7–8 av i alt 12 årsverk i allmennmedisin forsvinner til fastlegeordningen. Knut-Erik Ånensen ved Humana-senteret i Sandvika i Bærum de opplyser at ni av de ti årsverkene i allmennmedisin skal knyttes til fastlegeordningen. Ifølge Bjørn Gilbo ved Osloakutten skal ingen av senterets fire allmennleger gå over i fastlegeordningen.

  Opptellingen viser dermed at mer enn halvparten av til sammen 100 årsverk ved de fem største private virksomhetene går inn i fastlegeordningen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media