Landsstyremøte 2004
NO IMAGE
01.07.2004
Hva syntes delegatene var den viktigste saken som ble tatt opp på møtet, og hvorfor? Vi har spurt et knippe på ni delegerte leger fra organisasjonens ulike organer. Elisabeth Siebke, Norsk...
NO IMAGE
01.07.2004
Landsstyrets 116 delegerte leger og sju medisinstudenter gav klare budskap da de var samlet til debatt i Loen. Det munnet ut i et 12-punkts regelverk for hva som gir anledning til samhandling med...
NO IMAGE
01.07.2004
Leger er ofte lite bevisst hvilke motiver som styrer prioriteringene deres, og politikere etterspør faglige råd om hvem som skal få og hvem som ikke skal få helsetjenester. Etter snart to tiår og to...
NO IMAGE
01.07.2004
Legeforeningens landsstyre mener det er nødvendig med en fornyet og samlende prioriteringsdebatt, for å sikre at de med størst behov for helsetjenester kommer foran dem med mindre alvorlige lidelser...
NO IMAGE
01.07.2004
– Psykiatri som tema har fått en helt ny status i Legeforeningen. Når spesialforeningene og Legeforeningen med hele sitt apparat trår til, da er det mulig å få gjort godt arbeid! Bjarte Stubhaug...
NO IMAGE
01.07.2004
Legeforeningens landsstyre mener at så vel myndighetene som Legeforeningens ulike organisasjonsledd og medlemmer må bidra til at helsetjenesten for mennesker med psykiske lidelser prioriteres høyere...
NO IMAGE
01.07.2004
– Den gode turnustjeneste er truet. Kvaliteten på turnustjenesten må overvåkes og sikres. Kapasiteten må maksimeres slik at ingen må vente unødig på turnustjeneste, sa Ragnhild Øydna Støen da hun...
NO IMAGE
01.07.2004
Landsstyret ber Verdens legeforening (WMA) og den amerikanske legeforeningen (AMA) jobbe for å bedre sikkerheten til irakiske leger og sivilbefolkning. Resolusjonen som ble vedtatt på landsmøtet...
NO IMAGE
01.07.2004
Alment praktiserende lægers forening mener at leger må spille en sentral rolle i arbeidet for å skape god samhandling om den enkelte pasient, og for organiseringen av helsetjenesten. Samhandling fant...
NO IMAGE
01.07.2004
Fylkesavdelinger snakker sammen. Sentralstyret er i dialog med yrkesforeninger om sammenslåing – og prøver å nytenke om geografi og lokale enheter. Fagråd diskuteres. En skjerpet forsamling fulgte...