()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Påmeldingsfristen til landsstyremøtet nærmer seg. Vedlagt dette nummer av Tidsskriftet ligger påmeldingsskjemaet, som må være sekretariatet i hende innen 15. mars.

  Medlemmer av landsstyret og øvrige innkalte deltakere får tilsendt personlig innkalling med særskilt påmeldingsskjema.

  Sted og tid

  Sted og tid

  Landsstyremøtet 2004 finner sted på Hotel Alexandra i Loen fra tirsdag 25. mai til torsdag 27. mai. De aller fleste av landsstyremøtets deltakere vil ankomme Loen i løpet av mandag 24. mai. Det forutsettes at deltakerne forlater Loen etter møtets avslutning torsdag 27. mai kl 1600.

  Programoversikt

  Programoversikt

  Landsstyremøtet åpner offisielt tirsdag 25. mai kl 0930 og fortsetter deretter med helsepolitisk debatt. Samme kveld inviterer Sogn og Fjordane legeforening til festkveld. Onsdag 26. mai og torsdag 27. mai er avsatt til behandling av landsstyresaker frem til hjemreise.

  Reise til/fra Loen

  Reise til/fra Loen

  De fleste av landsstyremøtets deltakere vil fly til Ålesund. Herfra er det ca. tre timers bussreise til Loen. Sandane flyplass ligger nærmere Loen, men til denne flyplassen går det kun et fåtall fly per dag, og flyplassen kan kun ta ned mindre fly. De fleste av landsstyrets deltakere som skal benytte fly, vil derfor reise via Vigra flyplass ved Ålesund. Sekretariatet har forhåndsreservert flyseter på noen av de antatt mest aktuelle avgangene. På grunn av begrensede reisemuligheter både med fly og øvrige offentlig kommunikasjonsmidler til og fra Loen, vil det trolig være gunstig for mange å benytte egen bil. Landsstyrets medlemmer er tilskrevet særskilt om dette.

  Innkvartering/priser

  Innkvartering/priser

  På grunn av de begrensede reisemulighetene til Loen, forutsettes det at deltakerne ankommer Loen i løpet av mandag 24. mai. Påmelding til landsstyremøtet vil derfor inkludere helpensjon fra og med middag mandag kveld 24. mai, til og med lunsj torsdag 27. mai. Eventuelle avvik fra dette må markeres særskilt på påmeldingsskjemaet. Deltakere som ikke skal bo på hotell, vil bli belastet for dagpakke/middag. Banketten finner sted onsdag 26. mai, og vil være inkludert i prisen for pensjonsopphold.

  Det gjøres oppmerksom på at også Hotell Loenfjord vil bli benyttet for innkvartering. Dette hotellet ligger innen fem minutters gåavstand fra Hotel Alexandra. Sekretariatet vil fordele deltakerne på de to hotellene. Pensjonspris per døgn er kr 1 090, i tillegg kr 830 for eventuell ledsager.

  Saksdokumenter

  Saksdokumenter

  Saksdokumenter til landsstyremøtet vil bli tilsendt påmeldte deltakere ca. 14 dager før landsstyremøtet starter.

  Påmelding

  Påmelding

  Landsstyrets medlemmer, valgkomité, sentralstyrets vararepresentanter, desisorer samt leder av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), får tilsendt særskilt innkalling med personlig påmeldings-/svarskjema.

  Øvrige medlemmer av Legeforeningen må melde seg til landsstyremøtet ved å fylle ut vedlagte påmeldingsskjema. Skjemaet finner du også på Internett (www.legeforeningen.no/landsstyremote). Det gjøres oppmerksom på at deltakelse i andre møter forut for åpningen av landsstyremøtet, for eksempel yrkesforeningenes egne møter, må meldes til arrangørene av disse møtene.

  Påmeldingsfrist

  Påmeldingsfrist

  Påmeldingsskjemaet må være sekretariatet i hende senest mandag 15. mars.

  Det gjøres oppmerksom på at ved eventuell påmelding etter påmeldingsfristens utløp, kan man ikke regne med at arrangør kan skaffe overnatting. Forhåndsreserverte flyseter vil bli fordelt til dem som er påmeldt innen fristen. Eventuelle ubenyttede forhåndsreserverte seter tas tilbake av flyselskapet senest én måned før landsstyremøtet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media