()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Landsstyret ber Verdens legeforening (WMA) og den amerikanske legeforeningen (AMA) jobbe for å bedre sikkerheten til irakiske leger og sivilbefolkning.

  Resolusjonen som ble vedtatt på landsmøtet lyder som følger: «Landsstyremøtet i Den norske lægeforening er kjent med at irakiske leger er under stort press pga. organisert kriminalitet rettet mot bl.a. leger og annet helsepersonell. Kriminelle kidnapper vitenskapsmenn, leger og andre sivile for å få utbetalt løsepenger. Mange leger planlegger å forlate Irak, noe som vil ruinere fremtidens helsevesen i landet. Disse forholdene er kjent også av organisasjoner som Amnesty International, Human Rights Watch og Den Internasjonale Røde Kors-komité.

  Landsstyret i Den norske lægeforening er bekymret for sikkerheten til irakiske sivile generelt og for leger spesielt. I henhold til internasjonal lov er okkupasjonsmakten ansvarlig for å beskytte sivile. Landsstyret oppfordrer World Medical Association og American Medical Association til å utøve sin innflytelse overfor relevante makthavere for å sikre at de tar nødvendige skritt for å bedre sikkerheten til irakiske leger. Bare da vil våre irakiske kolleger bli i stand til å bidra konstruktivt til å bygge opp fremtidens helsevesen i Irak.»

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media