()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fylkesavdelinger snakker sammen. Sentralstyret er i dialog med yrkesforeninger om sammenslåing – og prøver å nytenke om geografi og lokale enheter. Fagråd diskuteres.

  En skjerpet forsamling fulgte innleggene fra talerstolen, f.h. Christian Anton Fredrik Eide, Mads Alexander Sabel og Gunnar…
  En skjerpet forsamling fulgte innleggene fra talerstolen, f.h. Christian Anton Fredrik Eide, Mads Alexander Sabel og Gunnar Ramstad. Foto Stine Bjerkestrand

  Prosessen som skal føre frem til omorganisering av Legeforeningen, er i bra sig. Endelig behandling skjer på landsstyremøtet i Bergen, våren 2005.

  – Slipp dere løs, oppfordret sentralstyremedlem Torunn Janbu etter at hun hadde orientert delegatene på landsstyremøtet i Loen om status quo i arbeidet for omorganisering av foreningen. Noe utålmodighet om fremdriften kom til uttrykk. Enkelte forslag ble oversendt sentralstyret, men saken skulle ikke realitetsbehandles i denne omgang.

  Fornøyde ordstyrere etter lange og viktige debatter, Wenche Frogn Sellæg og Bjørn Martin Aasen. Foto Lisbeth T. Kongsvik
  Fornøyde ordstyrere etter lange og viktige debatter, Wenche Frogn Sellæg og Bjørn Martin Aasen. Foto Lisbeth T. Kongsvik
  Status quo

  Status quo

  – Hvor er vi og hvor skal vi? spurte Janbu, og oppsummerte kort hva fjorårets landsstyre i Molde vedtok. Der var det bred enighet om at Legeforeningen skal være fagforening i tradisjonell betydning – og en faglig forening med fokus på fag, utdanning og kvalitetsutvikling. Videre at Legeforeningen skal være én enhet med enhetlig ledelse under sentralstyre og president, at foreningen skal ha geografiske enheter og yrkesforeninger med obligatorisk medlemskap, samt fagmedisinske foreninger. Tilknytningsform til disse er fortsatt under diskusjon. I Molde var det også enighet om at det faglige arbeidet i Legeforeningen skulle styrkes, samt at de geografiske enhetene skal være mer slagkraftige enn hva tilfellet er i dag.

  Fusjonsvilje?

  Fusjonsvilje?

  Tilbakemeldinger til sentralstyret antyder fusjonsvilje i noen fylkesavdelinger. – Foreløpig er det ingen konkrete planer, men det er økende aktuelt med samarbeid om definerte oppgaver som kurs og tillitsvalgtopplæring. Mange fylkesavdelinger er opptatt av hvilke oppgaver lokalavdelingene bør ha, sa Janbu.

  Blant yrkesforeningene er det liten interesse for sammenslåing, men spørsmålet er fortsatt under diskusjon. Sentralstyret arbeider også videre med yrkesforeningenes behov for og organisering av sekretariatsfunksjoner, samt forholdet mellom yrkesforeninger, geografiske avdelinger og spesialforeninger.

  Spørsmålet om eventuell etablering av et sentralt fagråd i Legeforeningen er fortsatt diskusjonstema mellom spesialforeninger og sentralstyret. Spørsmålet om sekretariatsbistand til spesialforeningene ble behandlet på sentralstyrets møte i juni.

  Oversiktlig og tilstedeværende

  Oversiktlig og tilstedeværende

  – Sentralstyret har prøvd å være kreative for å utfordre prosessene. Vi har prøvd å nytenke om geografi og lokalenheter, og muligheten for at Legeforeningen kan bygges opp rundt bare yrkesforeninger og fag. Det er tydelige prosesser i gang, men vi står overfor krevende utfordringer. Vi ønsker at Legeforeningen skal være oversiktlig og lett forståelig organisert: robust, men også fleksibel. Foreningen skal samtidig være til stede på alle arenaer hvor inntekts- og arbeidsvilkår, utdanning, fagutvikling og helsepolitikk utformes. Den skal være sosialt og kollegialt samlende, drives innen forsvarlige økonomiske rammer og ivareta oppgaver som er gitt i våre lover, sa Torunn Janbu.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media