Nødvendig med ny prioriteringsdebatt

Artikkel

Legeforeningens landsstyre mener det er nødvendig med en fornyet og samlende prioriteringsdebatt, for å sikre at de med størst behov for helsetjenester kommer foran dem med mindre alvorlige lidelser. Åpenhet om prioriteringskriterier og virkemidler må være et ufravikelig mål. I valg av virkemidler må utgangspunktet være at pasientene skal ha lik tilgjengelighet til offentlige helsetjenester, uavhengig av hvor i landet de bor og egen betalingsevne.

Anbefalte artikler