Resolusjon om tjenester til mennesker med psykiske lidelser

Aktuelt i foreningen Landsstyremøte 2004
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningens landsstyre mener at så vel myndighetene som Legeforeningens ulike organisasjonsledd og medlemmer må bidra til at helsetjenesten for mennesker med psykiske lidelser prioriteres høyere. Til tross for opptrappingsplanen for psykisk helse har utviklingen ikke vært tilfredsstillende. Legeforeningens statusrapport Psykiske lidelser – faglighet og verdighet fra april 2004 viser at tilbudet til mennesker med psykiske lidelser varierer for mye og i mange tilfeller ikke er godt nok.

  En kvalitativ og kvantitativ styrking av helsetjenesten til mennesker med psykiske lidelser er avhengig av god tilgang på og økt rekruttering av psykiatere og barne- og ungdomspsykiatere. Landsstyret ber derfor sentralstyret vurdere fremtidig behov for psykiatere og alternative virkemidler for å øke utdanningskapasiteten både i voksenpsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media