()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Den gode turnustjeneste er truet. Kvaliteten på turnustjenesten må overvåkes og sikres. Kapasiteten må maksimeres slik at ingen må vente unødig på turnustjeneste, sa Ragnhild Øydna Støen da hun innledet om turnustjenesten på landsstyremøtet.

  Lise Heiberg, Henning Mørland og Torild Berg fortsatte diskusjonen utendørs. Foto Lisbet T. Kongsvik
  Lise Heiberg, Henning Mørland og Torild Berg fortsatte diskusjonen utendørs. Foto Lisbet T. Kongsvik

  – Legeforeningen har en legitim bekymring for at det store antallet leger under utdanning truer kvaliteten i turnustjenesten, sa Støen. Hun mente at hovedutfordringene for turnustjenesten er hvorvidt det er nok plasser til alle som vil ha turnus i Norge, og hvordan kvaliteten kan opprettholdes.

  – Det har vært en eksplosiv økning i antall påmeldte til turnustjeneste. I 2004 er om lag 900 påmeldt. I 2000 rapporterte overleger at hvis målbeskrivelsen for turnustjenesten skulle oppfylles, ville det være plass til 640 turnusleger ved norske sykehus. I dag har vi 700 plasser for sykehusturnus, mens Statens autorisasjonskontor for helsepersonell mener det er plass til 800 i år, opplyste Støen.

  Hun pekte på at en god turnustjeneste i tillegg til å gi grunnlag for autorisasjon og sikkerhet for pasientene, er viktig for å etablere profesjonsidentitet og felles base av kunnskap, ferdigheter og medisinsk forståelse, og for å utvikle kollegialitet.

  – Alternativet til en dårlig turnustjeneste er en turisttjeneste, med for mange turnusleger per pasient, sa Støen. – Vi vet lite om hvordan turnustjenesten fungerer. En evaluering er primært myndighetenes ansvar, men Legeforeningen har nå bedt turnusrådet om å igangsette evaluering, sa hun.

  Møt opp!

  Møt opp!

  Flere av delegatene delte Støens bekymring for kvaliteten på turnustjenesten. De tegnet et bilde av en tjeneste hvor turnusleger blir nektet vakttjeneste, hvor veiledere er i overlegepermisjon og hvor leger i distriktsturnus blir overlatt til seg selv. Mads Sabel, Finnmark legeforening, etterlyste større vekt på faglighet.

  – Vi trenger en mentor som kan lære oss hvordan vi skal være som leger. Det burde være strengt forbudt å sende turnusleger til steder hvor de ikke får en veileder, sa han.

  Anne Mathilde Hanstad fra sentralstyret gikk i rette med turnusleger som ikke møter opp til tildelt turnusplass i kommunehelsetjenesten.

  – Det koster kommunene store summer når turnusleger uteblir. Resultatet kan bli at kommuner ikke vil opprette turnusplasser, sa Hanstad. Hun oppfordret Yngre legers forening og Norsk medisinstudentforening til å rydde opp i slike forhold.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media