()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Psykiatri som tema har fått en helt ny status i Legeforeningen. Når spesialforeningene og Legeforeningen med hele sitt apparat trår til, da er det mulig å få gjort godt arbeid!

  Bjarte Stubhaug ønsker å motivere legene til «kampen om psykiatriens sjel». Foto Ellen Juul Andersen
  Bjarte Stubhaug ønsker å motivere legene til «kampen om psykiatriens sjel». Foto Ellen Juul Andersen

  Det sa Bjarte Stubhaug, leder av Norsk psykiatrisk forening, da han innledet på landsstyremøtet om status for psykiatrien som fagfelt. Han brukte Legeforeningens ferske statusrapport, Psykiske lidelser – Faglighet og verdighet (1),som et eksempel på godt arbeid for å fremme faget. Rapporten er blitt svært godt mottatt blant beslutningstakere, i fagmiljøene og blant Legeforeningens medlemmer.

  Baksiden av medaljen

  Baksiden av medaljen

  Stubhaug var opptatt av at faget psykiatri har vært mer styrt av ideologi og politikk, enn av medisinske føringer.

  – I perioder har faget vært utsatt for devaluering og nedprioritering på grunn av ideologiske føringer og antipsykiatriske bølger. Men de senere årene har fagfeltet fått et nødvendig politisk løft, som har vært motiverende for faget, sa Stubhaug. Han fremhevet at baksiden av medaljen er at den faglige styringen av fagfeltet er kommet i bakgrunnen, og sa at Legeforeningen vil arbeide for å endre på det. Statusrapporten om situasjonen i psykisk helsevern er et skritt på veien, mente han. Stubhaug beskrev detroniseringen av legeposisjonen som spesielt uttalt i psykiatrien.

  – Tilbudene er stadig oftere styrt av ikke-medisinske ledere, og psykososial omsorg fremstår som viktigere enn medisinske utredninger og behandlingstiltak. Det har gått så langt at det ikke alltid er noen fordel å være psykiater for å være leder innen psykisk helsevern, hevdet Stubhaug. Han ønsket å motivere legene til det han kalte «kampen om psykiatriens sjel» og ville ha en bredere debatt om betydningen av genetiske og psykososiale faktorer for psykiske lidelser.

  Nasjonale retningslinjer

  Nasjonale retningslinjer

  I statusrapporten er det listet opp flere eksempler på hva som kan gjøres for å synliggjøre hvor viktig kunnskapsbasert faglig innhold og faglighet i utøvelsen av faget er, for et best mulig tilbud til pasientene. Blant annet foreslår Legeforeningen at det innføres nasjonale retningslinjer for utredning og diagnostisering av pasienter med psykiske lidelser som oppsøker spesialisthelsetjenesten.

  – All behandling må baseres på at pasienten har vært utredet etter slike krav, og disse retningslinjene må være lovfestet, sa Stubhaug.

  I den påfølgende debatten ble det påpekt at statusrapporten er et nyttig bidrag for å løfte psykiatrien tilbake i skolemedisinen, og at den kan være viktig for å rekruttere leger til faget. Spørsmålet om obligatorisk turnustjeneste i psykiatri ble trukket frem, og flere var opptatt av debatten om ledelse i psykiatrien. En resolusjon om helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser, ble enstemmig vedtatt (se ramme).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media