Helsefakta
NO IMAGE
30.03.2001
Antall medisinstudenter i utlandet med støtte fra Statens lånekasse for utdanning. Studieår og studieland. 1994–95 1997–98 1999–2000 2000–01¹ Ungarn 64 246 362 457 Tyskland 308 380 373 322 Polen 18...
NO IMAGE
20.03.2001
Antall medl. Totalt Menn Kvinner % Kvinner Gj.snittsalder Ylf 4 681 2 420 2 261 48,3 34,9 OLL 819 658 161 19,7 53,7 Of 5 404 4 262 1 142 21,1 53,9 Aplf 3 765 2 632 1 133 30,1 47,7 PSL 1 097 887 210...
NO IMAGE
10.03.2001
Avdeling 1995 2001 % økning Østfold 594 721 21,4 Akershus 1 045 1 371 31,2 Oslo 3 334 3 942 18,2 Hedmark 461 534 15,8 Oppland 438 542 23,7 Buskerud 571 692 21,2 Vestfold 482 619 28,4 Telemark 442 498...
NO IMAGE
28.02.2001
Antall medl. 1994 1995 1997 1999 2001 Ylf 3 119 3 283 3 549 4 336 4 693 OLL 939 905 883 854 826 Of 4 307 4 390 4 659 5 091 5 400 Aplf 3 224 3 324 3 431 3 484 3 764 PSL 824 854 940 1 048 1 093 Namf...
NO IMAGE
20.02.2001
Leger 1 Innbyggere per lege1 1818 2 90 10 448 1824 125 8 167 1830 130 8 588 1834 152 7 690 1844 259 4 996 1854 315 4 594 1860 334 4 800 1864 354 4 736 1870 415 4 193 1874 463 3 907 1880 565 3 400...
NO IMAGE
10.02.2001
Antall Nmf-medlemmer Kvinner Menn Univ. i Oslo 827 57,1 42,9 Univ. i Bergen 653 53,4 46,6 NTNU Trondheim 422 54,3 45,7 Univ. i Tromsø 366 56,3 43,7 Norge totalt Nmf 2 268 55,4 44,6 Ungarn 294 49,0 51...
NO IMAGE
30.01.2001
Leger Medisinstudenter 1886 462 – 1890 492 – 1895 610 – 1900 852 – 1905 979 – 1910 1 077 – 1915 1 080 – 1920 1 103 – 1926 1 317 – 1930 1 530 – 1935 1 898 – 1940 2 264 – 1945 2 332 – 1950 2 968 – 1955...
NO IMAGE
20.01.2001
Prosent endring 1995– 1995 2000 2000 Overordnet sykehuslege 4 002 4 643 16,0 Underordnet sykehuslege 2 353 3 125 32,8 Turnuslegesykehus 539 603 11,9 Turnuslege kommune 202 245 21,3 Fastlønt...
NO IMAGE
10.01.2001
1994–95 1997–98 1999–2000 2000–01 1 Tyskland 308 380 373 316 Ungarn 64 246 362 446 Polen 18 159 283 313 Danmark 37 92 144 166 Sverige 63 111 109 81 Irland 8 48 108 118 Storbritannia 9 29 64 65...
NO IMAGE
10.12.2000
Avdeling Prosent Antall medlemmer Østfold 14,41 701 Akershus 17,09 1 346 Oslo 18,20 3 891 Hedmark 18,13 524 Oppland 17,27 21 Buskerud 14,16 692 Vestfold 10,68 599 Telemark 16,26 486 Aust-Agder 14,52...