Helsefakta
NO IMAGE
30.11.2000
Avdeling 1995 2000 % økning Østfold 594 701 18,0 Akershus 1 045 1 346 28,8 Oslo 3 334 3 891 16,7 Hedmark 461 524 13,7 Oppland 438 521 18,9 Buskerud 571 692 21,2 Vestfold 482 599 24,3 Telemark 442 486...
NO IMAGE
20.11.2000
Antall medl. 1994 1995 1997 1999 2000 Ylf 3 119 3 283 3 549 4 336 4 595 OLL 939 905 883 854 805 Of 4 307 4 390 4 659 5 091 5 324 Aplf 3 224 3 324 3 431 3 484 3 633 PSL 824 854 940 1 048 1 061 Namf...
NO IMAGE
10.11.2000
Fylkesavdeling Medlemmer Landsstyret Østfold 4,37 4,37 Akershus 8,33 6,09 Oslo 23,55 24,35 Hedmark 3,20 4,35 Oppland 3,26 3,48 Buskerud 4,25 2,61 Vestfold 3,59 3,48 Telemark 2,96 3,48 Aust-Agder 1,91...
NO IMAGE
30.10.2000
1984 1987 1994 1997 Tyskland 6,3 7,1 6,0 1 8,3 Sveits 5,3 5,4 6,8 1 7,6 Sverige 8,5 7,9 6,4 7,2 Frankrike 6,6 6,5 7,6 7,1 Belgia 6,2 6,2 7,2 6,7 Island 6,0 6,7 6,8 6,7 Danmark 5,4 7,3 5,4 6,7...
NO IMAGE
20.10.2000
1984 1987 1994 1997 USA 10,5 11,1 14,2 13,9 Tyskland 8,7 9,2 8,6 1 10,7 Sveits 7,8 8,2 9,6 10,3 Canada 8,4 8,5 9,8 9,1 Frankrike 8,5 8,5 9,7 9,6 Sverige 9,3 8,8 7,7 8,6 Hellas 2,9 7,4 3,61 8,6...
NO IMAGE
10.10.2000
Yrkesaktive leger per 10 000 innbyggere i OECD-landene 1987–97 1987 1995 1996 1997 Italia 42,0 – 55,0 58,0 Spania 35,0 42,0 42,0 – Hellas 33,0 39,0 40,0 – Belgia 30,0 34,0 – – Ungarn 30 – – 35,0...
NO IMAGE
30.09.2000
Lungesykdommer 83,3 61 188 Kjevekirurgi og munnhulesykd. 80,5 4 34 Geriatri 80,1 10 103 Hud- og veneriske sykdommer 79,7 23 184 Urologi 79,6 9 146 Medisinsk mikrobiologi 79,1 11 113 Radiologi 78,5 63...
NO IMAGE
20.09.2000
Medisinstud. Kvinner Menn Univ. i Oslo 1 072 52,8 47,2 Univ. i Bergen 850 49,8 46,5 NTNU Trondh. 491 51,0 49,0 Univ. i Tromsø 443 55,0 45,0 Norge totalt 2 856 51,9 48,1 Nmf-medlem Kvinner Menn Univ...
NO IMAGE
30.08.2000
1994–95 1997–98 1999–2000 Tyskland 308 380 373 Ungarn 64 246 362 Polen 18 159 283 Danmark 37 92 144 Sverige 63 111 109 Irland 8 48 108 Storbritannia 9 29 64 Australia 1 19 60 Nederland 19 33 50...
NO IMAGE
20.08.2000
Regulativlønn Månedsfortjeneste Totallønn Alle med medisinsk utdanning 1986–99 –0,4 1990–99 9,3 26,7 1996–99 –0,4 11,5 11,4 Turnusleger 1986–99 6,4 1990–99 13,0 31,4 22,5 1996–99 0,4 12,7 12,3...