Helsefakta

Artikkel

1984

1987

1994

1997

Tyskland

6,3

7,1

6,0 1

8,3

Sveits

5,3

5,4

6,8 1

7,6

Sverige

8,5

7,9

6,4

7,2

Frankrike

6,6

6,5

7,6

7,1

Belgia

6,2

6,2

7,2

6,7

Island

6,0

6,7

6,8

6,7

Danmark

5,4

7,3

5,4

6,7

Tsjekkia

4,1

6,6

USA

4,3

4,6

6,7

6,5

Canada

6,4

6,4

7,0

6,4

Luxembourg

2,7

6,1

3,3 1

6,4

Nederland

6,0

6,0

6,9

6,2

Norge 2

4,3

6,6

5,2 1

6,2

Østerrike

5,3

5,4

6,2

6,0

New Zealand

5,2

5,1

6,0 1

5,9

Storbritannia

5,2

5,0

5,8

5,8

Finland

5,4

6,0

6,2

5,7

Japan

4,8

4,9

5,3 1

5,7

Australia

5,5

5,4

5,8

5,6

Spania

4,7

4,5

5,7 1

5,6

Italia

5,3

5,7

6,3 1

5,3

Hellas

2,6

4,5

2,8 1

5,0

Irland

6,1

5,4

5,7 1

4,9

Portugal

3,0

3,5

4,1 1

4,7

Tyrkia

1,2

1,1

1,4 1

2,9

Mexico

2,0

3,1

2,8

  • 1 1993-tall

  • 2 Merk at tallene for Norge er lavere i 1984 og i 1993 enn i 1987 og i 1997, fordi tallene for 1984 og 1993 er basert på det gamle beregningsgrunnlaget i Nasjonalregnskapet, mens tallene for 1987 og 1997 er basert på det nye beregningsgrunnlaget. Tilsvarende kan også være tilfelle for en del andre land

  • Kilde: OECD in Figures, 1996 Edition (1984 og 1994) og 2000 Edition (1987 og 1997).

    Se Helsefakta i nr. 25/2000 for tilsvarende tall for totale helseutgifter.

Anbefalte artikler