Minileder

Are Brean

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Leder

Dordi Austeng

Brev til redaktøren

Andreas Wahl Blomkvist
Olav Fredheim
Thor Willy Ruud Hansen
Guttorm Haugen
Morten Magelssen

Kommentar og debatt

Brynhild Braut
Bente K. Smedbråten
Jan Fredrik Andresen

Fra andre tidsskrifter

Verdens helse

Intervju

Martin Hotvedt

Originalartikkel

Olav H. Haugen
Cecilie Bredrup
Eyvind Rødahl

Oversiktsartikkel

Kristine Engen
Ingrid Agartz

Noe å lære av

Jens Vikse
Daniel Limi Cacic
Arne Carlsen
Trond Johan Cooper
Tore Grimstad

Kronikk

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Tone Bergset

Anmeldelser

Legelivet

Karl O. Nakken
Karin Isaksson Rø
Bente Brannsether-Ellingsen
Ansgar Espeland
Aslak Aslaksen
Dag Jensen
Karen Rosendahl
Jarle Rørvik
Jostein Kråkenes
Marit Bolstad
Ingfrid Haldorsen
Ulrik Fredrik Malt
Olaf Aaserud

Aktuelt i foreningen

Julie Kalveland
Thor Edvardsen

Gjesteskribent

Berit Berg