Skoliosescreening anbefales for jenter

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Screening for skoliose kan føre til tidligere oppdagelse, flere korsettbehandlinger og færre operasjoner. Screening av kun jenter kan være kostnadsbesparende for samfunnet.

  Raphael Adobor. Foto: Privat
  Raphael Adobor. Foto: Privat

  Adolescent idopatisk skoliose er den vanligste ryggskjevheten hos barn. Skjevheten kan progrediere og påvirker barnas livskvalitet. Tidlig oppdagelse ved screening kan føre til flere korsettbehandlinger og færre operasjoner. Screening ble imidlertid avskaffet i 1994, på grunn av antatt høye kostnader og fordi det var reist tvil om effektiviteten. Skoliosebehandling vurderes internasjonalt i økende grad ved hjelp av SRS-22, som er et skoliosespesifikt spørreskjema.

  I mitt doktorarbeid har jeg oversatt spørreskjemaet og fastsatt skjemaets målenøyaktighet. Den norske versjonen har utmerket validitet og reliabilitet. Vi utførte også screening på 4 000 12-åringer og fant en punktprevalens på 0,55, akseptabel sensitivitet og spesifisitet.

  I perioden 2003 – 11 ble de fleste skoliosetilfellene oppdaget av ikke-helsepersonell – for sent til at pasienten kunne ha nytte av korsettbehandling. Flere ble operert og færre fikk korsettbehandling enn i perioden 1976 – 88 med screening. Helseøkonomiske analyser av kostnader knyttet til skoliosebehandling når tilstanden oppdages ved screening og når den oppdages uten screening viser at screening er mest lønnsomt – når kun jenter screenes.

  Funnene i mitt doktorarbeid har bidratt til økt kunnskap om oppdagelse, forekomst og behandling av adolescent idopatisk skoliose. Resultatene kan brukes som grunnlag for fremtidige prospektive studier som kan måle livskvaliteten etter skoliosescreening og -behandling.

  Disputas

  Raphael Adobor disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 28.10.2015. Tittelen på avhandlingen er Screening and methodological studies on adolescent idiopathic scoliosis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media