Gir flere leveår flere gode leveår?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Verdens befolkning blir stadig eldre. Er økt forventet levealder ledsaget av bedret helse og livskvalitet?

  I de fleste industrialiserte land øker den forventede levealder med to år eller mer hvert tiende år. I en studie som nylig er publisert i tidsskriftet The Lancet, har man undersøkt hvordan helsen til den engelske befolkningen har endret seg fra 1991 til 2011 (1). Personer over 65 år fra tre områder i England ble undersøkt på kognitiv forverring (målt med Minimal Mental State), grad av uførhet og egen oppfatning av helse.

  Ved 65 års alder var økningen i forventet levealder 4,5 år for menn og 3,6 år for kvinner. Og antall år uten kognitiv forverring var flere (4,2 år for menn og 4,4 år for kvinner). Antall år der helsetilstanden var oppfattet som svært god eller god, var også økt (med 3,8 år for menn og 3,1 år for kvinner). Forekomsten av mindre alvorlig uførhet, men ikke av alvorlig uførhet, var høyere.

  – I denne studien forsøker man å besvare spørsmålet om økningen i forventet levealder også gir flere år med god helse på slutten av livet. Min hovedinnvending er at det er vanskelig å analysere dette empirisk, sier førsteamanuensis og seniorforsker Øyvind Næss ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt og Universitetet i Oslo.

  – Økning i forventet levealder ved 65 års alder kan ha mange årsaker, og den relative betydningen kan endre seg over tid. For eksempel skyldes økningen i forventet levealder de siste årene i stor grad nedgang i dødelighet av hjerte- og karsykdommer hos folk under 65 år, såkalt prematur hjerte- og kardødelighet. I årene som kommer vil ikke dette være like betydningsfullt for den videre økning i forventet levealder. Men studien er godt utført og bruker flere gode mål på helse, blant annet kognitive ferdigheter, sier Næss.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media