Ikke langvarig antibiotikabehandling ved sykdom tilskrevet borreliose

Fra andre tidsskrifter Infeksjonssykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Borreliose skal behandles med antibiotika, men det er ikke grunnlag for å fortsette med langvarig antibiotikabehandling hvis symptomene vedvarer.

  Illustrasjonsfoto: Science Photo Library
  Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

  I en nederlandsk studie deltok 280 pasienter med vedvarende plager etter en gjennomgått borreliainfeksjon. Pasientene ble randomisert til 12 ukers behandling med enten doksysyklin, klaritromycin pluss hydroksyklorokin eller placebo. Etter de 12 ukene var det ingen signifikant forskjell i helserelatert livskvalitet mellom de tre gruppene. I alle gruppene ble pasientene bedre i løpet av perioden, men bedringen var altså ikke større med antibiotikabehandling enn med placebo.

  – Endelig har vi en europeisk, godt designet studie som bekrefter at langvarig antibiotikabehandling ikke hjelper ved plager relatert til borreliose, sier Randi Eikeland, som er nevrolog og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer. – Dette har vært vist i amerikanske studier flere ganger tidligere, men studiene har vært kritisert for valg av metode. I tillegg har man vært usikker på overføringsverdien til Europa, ettersom Borrelia i Amerika stort sett er en annen type enn dem man ser her og dermed kan gi et annet klinisk bilde, sier hun.

  – Det er ingen tvil om at resultatene av denne studien er overførbare til Norge, blant annet fordi forekomsten av borreliaarter er ganske lik. Dette underbygger dagens norske retningslinjer, der det ikke anbefales langvarig eller kombinert antibiotikabehandling ved vedvarende plager etter nevroborreliose, sier Eikeland.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media