Ikke langvarig antibiotikabehandling ved sykdom tilskrevet borreliose

Martine Rostadmo Om forfatteren

Borreliose skal behandles med antibiotika, men det er ikke grunnlag for å fortsette med langvarig antibiotikabehandling hvis symptomene vedvarer.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

I en nederlandsk studie deltok 280 pasienter med vedvarende plager etter en gjennomgått borreliainfeksjon. Pasientene ble randomisert til 12 ukers behandling med enten doksysyklin, klaritromycin pluss hydroksyklorokin eller placebo. Etter de 12 ukene var det ingen signifikant forskjell i helserelatert livskvalitet mellom de tre gruppene. I alle gruppene ble pasientene bedre i løpet av perioden, men bedringen var altså ikke større med antibiotikabehandling enn med placebo.

– Endelig har vi en europeisk, godt designet studie som bekrefter at langvarig antibiotikabehandling ikke hjelper ved plager relatert til borreliose, sier Randi Eikeland, som er nevrolog og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer. – Dette har vært vist i amerikanske studier flere ganger tidligere, men studiene har vært kritisert for valg av metode. I tillegg har man vært usikker på overføringsverdien til Europa, ettersom Borrelia i Amerika stort sett er en annen type enn dem man ser her og dermed kan gi et annet klinisk bilde, sier hun.

– Det er ingen tvil om at resultatene av denne studien er overførbare til Norge, blant annet fordi forekomsten av borreliaarter er ganske lik. Dette underbygger dagens norske retningslinjer, der det ikke anbefales langvarig eller kombinert antibiotikabehandling ved vedvarende plager etter nevroborreliose, sier Eikeland.

3494411

Berende A, ter Hofstede HJM, Vos FJ et al. Randomized trial of longer-term therapy for symptoms attributed to Lyme disease. N Engl J Med 2016; 374: 1209 – 20. [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Per H Bjark

Det redaksjonelle innlegget ved Martine Rostadmo i nr.11 (1) berettiger en kommentar. Publikasjon fra Nederland (2) tillegges større vekt enn den fortjener. Presentasjonen er pen, men problemet er at inklusjonen av pasientene er diffus. Pasientene er til dels inkludert med diffuse plager og et IgG- eller IgM-funn. Kvantitering av IgG er ikke nevnt. IgM-immunoblot er bedømt etter fabrikantens kriterier. Her er det stor usikkerhet om et solitært IgM-bånd for OspC som fabrikanten angir, kvalifiserer til positiv prøve eller ikke.

Randi Eikeland

R. Eikeland svarer:

Anbefalte artikler