Overvekt som ung gir økt kardiovaskulær dødelighet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Høy kroppsmasseindeks som ung gir økt risiko for tidlig død av kardiovaskulær sykdom. Dette viser en studie fra Israel.

  I en nylig publisert studie ble data om høyde, vekt og kroppsmasseindeks hos vel 2,3 millioner israelske 17-åringer fra deres militærtjeneste i perioden 1967 – 2010 koblet med landets dødsårsaksregistre (1). I løpet av studieperioden døde litt over 32 000, hvorav 9,1 % av kardiovaskulære årsaker. Av de døde var gjennomsnittsalderen der døden skyldtes koronar hjertesykdom, hjerneslag og plutselig uventet død henholdsvis 47 år, 46 år og 41 år.

  De med kroppsmasseindeks svarende til fedme ved 17 års alder hadde 4,9 ganger (95 % KI 3,9 – 6,1) så stor risiko for å dø av koronarsykdom som de med kroppsmasseindeks mellom 5- og 24-prosentilen. For død grunnet hjerneslag var risikoen 2,6 ganger så høy og for plutselig død 2,1. Risikoen for død av kardiovaskulære årsaker økte med alderen. Risikoen for å dø av kardiovaskulære sykdommer var lavest hos dem som hadde en kroppsmasseindeks innenfor 25- og 49-prosentilen som ungdom. Den var litt høyere for dem som var undervektige, og økte gradvis over 50-prosentilen.

  Den lave forekomsten av kardiovaskulær død i studien må ses i sammenheng med at gjennomsnittsalderen var relativt lav da studien ble avsluttet. Sammenhengen mellom kroppsmasseindeks som ungdom og kardiovaskulær død er derfor bare analysert for unge voksne og middelaldrende. Studien manglet også data om livsstil.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media