Re: Bør man kunne tilby keisersnitt ved trisomi 13 og 18?

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg ønsker å imøtegå påstanden om at nytten av et eventuelt keisersnitt ikke er dokumentert (1). Som forfatterne selv antyder fører tilbakeholdenhet med sectio også til manglende overvåkning. Fra normale fødsler vet vi at uten overvåkning av fosteret og mulighet for sectio på føtal indikasjon vil flere barn dø under fødselen.

  Det er ingen grunn til å anta at dette forholder seg annerledes ved trisomi 13 og trisomi 18. Litteraturen antyder det motsatte (2). Vi vet ikke hvordan det går med dem etterpå, det avhenger av barnets faktiske tilstand (som er vanskelig å bedømme prenatalt) og hvilke tiltak som settes i gang.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media