Lav risiko for kreft etter strålebehandling

Ketil Slagstad Om forfatteren
Artikkel

Strålebehandling av prostatakreft gir økt risiko for visse typer kreft senere i livet. Men den absolutte risikoen er lav.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Prostatakreft er den vanligste kreftformen hos menn, og mange pasienter får strålebehandling. Hva er risikoen for nyoppstått kreft som følge av behandlingen, såkalt sekundærkreft? I en ny metaanalyse, publisert i tidsskriftet BMJ, ble det inkludert 21 kohort- og pasient-kontroll-studier der adenokarsinom i prostata ble behandlet med forskjellige former for stråleterapi, inkludert ekstern bestråling og brakyterapi (1). I kontrollgruppene ble det gitt kirurgisk behandling, andre behandlingsformer eller ingen behandling.

Strålebehandling ga økt risiko for blærekreft (justert hasardrisiko 1,67), kolorektalkreft (HR 1,79) og rectumkreft (HR 1,79), sammenliknet med dem som ikke ble strålebehandlet. Risikoen for blodkreft og lungekreft var ikke økt. Subanalyser viste at ekstern strålebehandling ga økt risiko for sekundærkreft, mens brakyterapi, gitt som eneste form av strålebehandling, ikke gjorde det. Forfatterne understreker at den absolutt risikoen for sekundærkreft likevel er lav.

– Norske stråleterapeuter har i mange år vært klar over assosiasjonen mellom strålebehandling av prostatakreft og faren for ny kreft i urinblære og rectum, sier Sophie Fosså, spesialist i onkologi og professor emerita ved Universitetet i Oslo. – Denne risikoen har vært ansett som lav, men slik risikovurdering er spesielt viktig hos yngre pasienter med forventet videre levetid på over ti år. Artikkelen inneholder derfor bare begrenset ny kunnskap, understreker hun.

– Studien bekrefter at risikoen for sekundærkreft er lav, sier hun. – Sammenlignet med utvikling av kreft i rectum og blære hos 100 pasienter uten strålebehandling er risikoen økt med to menn hvis de har fått strålebehandling.

Studiens uunngåelige begrensning er at den omtalte eksterne strålebehandlingen ble gitt med utdaterte teknikker, og at man i artikkelen ikke engang diskuterer størrelsen på strålefeltet som risikofaktor. Med dagens teknikker unngår man i mye større grad enn tidligere å bestråle blære eller rectum, sier hun.

Anbefalte artikler