MR-undersøkelse i diagnostikk av pasienter med spinale metastaser

Marta Switlyk Om forfatteren
Artikkel

Sammenheng mellom MR-funn og symptomer er viktig for behandlingsplanlegging og vurdering av behandlingsrespons hos pasienter med spinale metastaser.

Marta Switlyk. Foto: Ingar Næss

Spinale metastaser er en hyppig komplikasjon av kreftsykdom. Ved innvekst i spinalkanalen kan det oppstå kompresjon av medulla spinalis (metastatic spinal cord compression, MSCC). MR-undersøkelse er det diagnostiske førstevalget.

Metastatisk kompresjon av medulla spinalis regnes som en akutt onkologisk tilstand. Nevrologisk funksjon ved igangsetting av behandlingstiltak er den sterkeste prognostiske faktoren for behandlingsresultat og overlevelse. I avhandlingen viste vi at MR-grad av metastatisk kompresjon var relatert til alvorlighetsgraden av nevrologiske utfall. Samtidig ble det oppdaget et signifikant antall pasienter med innvekst i spinalkanalen og normal motorisk funksjon, såkalt subklinisk metastatisk kompresjon av medulla spinalis. Dette understreker viktigheten av tidlig radiologisk utredning og behandling av disse pasientene for å unngå irreversibel nevrologisk skade.

Ubehandlede spinale metastaser kan føre til smerter og nevrologiske utfall. Våre resultater viste at smerteresponsen på strålebehandlingen var lik hos alle pasientene, uansett MR-funn. Dette tyder på at de fleste med spinale metastaser kan få like godt resultat av palliativ radioterapi. Vi fant også at generell helsetilstand, type primærsvulst, antall viscerale metastaser og albuminnivå signifikant innvirket på pasientoverlevelsen. Basert på resultater har vi utviklet et skåringssystem for bedre å kunne forutse overlevelsen hos pasienter med spinale metastaser.

Disputas

Marta Switlyk disputerte for ph.d-graden ved Universitetet i Oslo 17.11. 2015. Tittelen på avhandlingen er MRI and clinical assessment of patients with symptomatic spinal metastases.

Anbefalte artikler