FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Xueting Yang

Nedsatt syn hos barn er en utfordring, både for barnet selv og for dem rundt det. Kunnskap om norske barns øyehelse vil bidra til bedre forebygging, behandling og oppfølging. Likevel er Norge det eneste landet i Norden som ikke har et øyemedisinsk register.

Anbefalte artikler