Redigering av DNA ved genetisk sykdom?

Ruth Halsne Om forfatteren
Artikkel

Ved bruk av genredigeringsverktøyet CRISPER/Cas9 kan man endre DNA. Dette kan tenkes å gi terapeutiske muligheter ved genetiske sykdommer som skyldes en mutasjon, slik som Duchennes muskeldystrofi.

Duchennes muskeldystrofi er en alvorlig sykdom med debut i tidlig barnealder. Sykdommen skyldes mutasjoner i genet som koder for dystrofin, et protein som beskytter muskelfibrene. I to studier som nylig er publisert i tidsskriftet Science, benyttet man en musemodell for sykdommen, kalt mdx, og genredigeringsverktøyet CRISPER/Cas 9 (1, 2). Modellen har en kjent mutasjon i ekson 23 som fører til tap av dystrofin. Syntetiske guide-RNA-er ble designet for å styre Cas9, en nuklease som kan kutte i DNA, slik at ekson 23 ble fjernet og en forkortet versjon av dystrofin ble produsert.

I de to studiene ble det i modellmus gjort en injeksjon med guide-RNA sammen med komponenter som trengs for å aktivere Cas9 henholdsvis intramuskulært og intraperitonealt. Modifisert dystrofin var uttrykt i hele den injiserte muskelen åtte uker etter den intramuskulære injeksjonen og i alle hjerte- og skjelettmuskler tre uker etter den intraperitoneale injeksjonen.

– Det har lenge vært arbeidet med genterapi ved Duchennes muskeldystrofi, sier Magnhild Rasmussen, som er overlege ved Barneavdeling for nevrofag og Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander, Oslo universitetssykehus. – Flere metoder for å modifisere effekten av mutasjonene er under klinisk utprøvning. En av dem går ut på å få ribosomene til å ignorere premature stoppkodoner. Her er et preparat med betinget godkjenning allerede på markedet. Eksonoverhopping (exon skipping) er en annen metode, der er det avlesingen av DNA som manipuleres. Slike metoder fungerer ved utvalgte mutasjoner der målet som her er å få et mer funksjonelt dystrofin i muskelcellene. CRISPER/Cas9 har likhetstrekk med eksonoverhopping, men kan trolig dekke flere mutasjoner. Metoden kan virke lovende, men etisk sett noe mer problematisk ved at det gjøres irreversible endringer i DNA – fordi man foreløpig vet lite om eventuelle bivirkninger hos mennesker.

Anbefalte artikler