m2020/18
Minileder
Les mer om
Fra redaktøren
Leder
Rettelse
Debatt
Kronikk
Originalartikler
Klinisk oversikt

Aplastisk anemi

Noe å lære av
Kort kasuistikk
Medisinen i bilder

Magneter i tarmen

Medisin og tall
Intervju
I tidligere tider
Medisin og kunst
Personlige opplevelser
Legelivet
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Ph.d.-disputaser
Minneord

Aina Schiøtz

Bjørn Lind

Hans Anton Rostad

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media