Elegant formidlet om antibiotikaresistens

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Erik Martiniussen

  Krigen mot bakteriene

  Helsekrisen som truer oss og hvordan vi kan løse den. 403 s. Oslo: Forlaget Press, 2020. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-328-0330-9

  Det er vanskelig å legge bort Erik Martiniussens bok. Man blir fasinert av hans fortellerstil, hvordan han leder leseren gjennom en tett jungel av dagsaktuelle medisinske problemstillinger. Språket er lett og elegant, av og til direkte muntlig når han lar fagpersoner uttale seg. Boken bør derfor være aktuell lesning for store deler av befolkningen.

  Faglig står boken på trygg grunn. Martiniussen må ha gjennomgått mengder av oppdatert faglitteratur for å kunne presentere korrekte konklusjoner om antibiotikaresistens – et verdensomspennende medisinske fagfelt – og det at stadig flere infeksjoner, hos både mennesker og dyr, ikke lenger kan behandles med de antibiotikaene vi har til rådighet. Da mirakelmedisinen penicillin ble tatt i bruk etter annen verdenskrig, fikk man en revolusjon i behandlingen av infeksjoner. Barn døde ikke av lenger av lungebetennelser, sårinfeksjoner ble ikke lenger invalidiserende, færre døde i barselfeber, og kirurgiske inngrep ble tryggere. Denne revolusjonen holder på å bli reversert. Bakteriene er blitt motstandsdyktige, resistente.

  På en forbilledlig måte klarer Martiniussen å være objektiv: Fakta presenteres uten å gripe til populisme eller skremselspropaganda, leseren kan trekke sine egne konklusjoner, og det holder i mengder. Forfatteren, som er statsviter og journalist, lar også fagfolk innen antibiotikaresistens komme til orde gjennom direkte, muntlige sitater, noe som gir boken faglig forankring og samtidig presenterer dyktige enkeltindivider i vårt fagmiljø.

  Dette er en bok som fortjener å bli lest av mange, og som kanskje burde være obligatorisk pensum for alle helsepolitikere og helsebyråkrater. Antibiotikaresistens vil bli en av vår tids største helseutfordringer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media