Magneter i tarmen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Røntgenbildet viser en krans av sirkulære fremmedlegemer intraabdominalt hos en ettåring. Pasienten ble innlagt med to dagers sykehistorie med oppkast.

  Ved klinisk undersøkelse var barnet lett palpasjonsøm i buken, men ikke slippøm. Blodprøvesvar var upåfallende, med unntak av lett hypokloremisk alkalose og CRP på 25 mg/L (referanseområde 0–4 mg/L). Pasientens mor ble vist røntgenbildet og mente det dreide seg om magnetiske kuler som tilhørte et søsken.

  Pasienten ble laparotomert. Man påviste en ring med magnetkuler i tynntarmen om lag 70 cm fra det treitzke ligament. En av kulene hadde erodert gjennom tarmveggen, som vist på bildet tatt peroperativt. Magnetkulene ble fjernet, og det var nødvendig med tarmreseksjon med primær anastomose. Pasienten ble utskrevet i god allmenntilstand femte postoperative dag, men ble innlagt på nytt to dager senere med sårruptur. Denne ble operativt korrigert, og barnet kunne utskrives tredje dag etter inngrepet.

  Det er ikke uvanlig at små barn svelger fremmedlegemer. I mange tilfeller skjer dette uten at foresatte er klar over hendelsen, og storparten passerer komplikasjonsfritt gjennom gastrointestinalkanalen (1). Svelgede magneter kan forårsake livstruende skader med obstruksjon og perforasjon om tarmveggen kommer i klem mellom magnetene, som i denne og en tidligere omtalt kasuistikk i Tidsskriftet (2). Mistanke om at et barn har svelget magneter er indikasjon for videre utredning med røntgen oversikt abdomen som første tiltak (3). Dersom fremmedlegemet kan være lokalisert i spiserøret, vil røntgen thorax også være indisert.

  Pasientens pårørende har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media