Rettelse: Hvor mange har diabetes i Norge i 2020?

Lars Christian Stene, Paz Lopez-Doriga Ruiz, Bjørn Olav Åsvold, Vera Vik Bjarkø, Elin Pettersen Sørgjerd, Inger Njølstad, Laila Arnesdatter Hopstock, Kåre I. Birkeland, Hanne L. Gulseth Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1750–3.

I Tidsskriftet nr. 17/2020, s. 1750 skal kurvene i Figur 1 hete følgende: Den mørkeblå kurven skal hete «30–89 år», og den lyseblå kurven skal hete «Alle aldre».

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler