Informativ, men ufullstendig

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Michael Donahoe, Mark T. Gladwin

  Critical Care and Hospitalist Medicine Made Ridiculously Simple

  388 s, tab, ill. Miami, FL: MedMaster, 2020. Pris USD 50

  ISBN 978-1-935660-34-7

  Boken henvender seg til et bredt publikum, og forfatterne skriver innledningsvis at bokens mål er å tilby nyttig, logisk og strukturert informasjon om vurdering og håndtering av kritisk syke pasienter til alle leger, uavhengig av erfaringsnivå. Bokens 355 sider (pluss referanser) fordeles på 25 kapitler om alt fra råd for konsis og trygg pasientrapportering, nyttigste tips og viktigste funn ved tolkning av røntgen thorax og bruk av ultralyd i akuttmottaket (POCUS), til håndtering av sentrale kardiologiske og respiratoriske problemstillinger, blødningsforstyrrelser, transfusjonsbehandling, akutt nyresvikt, gastrointestinal blødning, syre-base-forstyrrelser, forgiftninger og situasjoner som krever øyeblikkelig nevrologisk hjelp . Således dekker boken mange, men langt fra alle de viktigste problemstillingene leger vil møte på ved behandling av pasienter i akuttmottaket og på intensivavdelingen.

  Forfatterne når langt på vei målet sitt og presenterer problemstillinger på en svært logisk måte. Det store plusset ved boken er nettopp det at den presenterer enkle og raske strategier for vurdering av akuttmedisinske problemstillinger samt egnede tiltak og initialbehandling. Dette gjør at boken er fornøyelig og engasjerende å lese. Boken er rikt illustrert med bilder og tabeller samt tegninger, men illustrasjonene har noe varierende nytteverdi. Mens boken er ganske god på hjerte- og lungesykdommer, er det mange andre akuttmedisinske tilstander som ikke omtales. Jeg håper at boken vil utvides i kommende utgaver og ta for seg flere temaer, særlig relatert til gastroenterologi og gastrokirurgi, geriatri og infeksjonsmedisin. I reviderte utgaver ville det også vært bra om boken kunne ta for seg symptombasert initialvurdering og -tiltak ved potensielt alvorlige symptomer slik som blant annet tung pust, brystsmerter eller magesmerter. Da boken er tekstrik og i stort format, egner den seg ikke til frakkelommen, men anbefales som en inspirerende bok til fordypningsdager.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media