Genetisk risiko for alvorlig covid-19-infeksjon

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Noen enkeltgener og blodtype A er assosiert med alvorlig covid-19-infeksjon.

  Illustrasjon: Science Photo Library / NTB
  Illustrasjon: Science Photo Library / NTB

  Alvorlighetsgraden av covid-19-infeksjon varierer betydelig fra person til person. En studie som nylig er publisert i New England Journal of Medicine, viser hvordan gener kan bidra til denne variasjonen (1). Pasientene var innlagt på sju ulike sykehus i Italia og Spania, men analysene ble utført i Norge og Tyskland. Studien er delvis finansiert av Stein Erik Hagen.

  Helgenomsekvensering ble utført på 1 600 pasienter innlagt på sykehus med covid-19 og respirasjonssvikt og på 2 200 andre pasienter uten kjent covid-19. Et område på kromosom 3 var signifikant assosiert med alvorlig forløp av covid-19. 20 pasienter som var homozygote for ett av disse genene, var yngre enn andre, med medianalder henholdsvis 59 år og 66 år (p = 0,005). Pasienter med blodtype A hadde høyere risiko for alvorlig sykdom, med en oddsratio på 1,45 (95 % KI 1,20 til 1,75).

  – Denne studien er gjennomført på imponerende kort tid og viser hva man kan oppnå med nok ressurser og bredt internasjonalt samarbeid, sier Hans Christian Erichsen, som er overlege og fagansvarlig for pediatrisk immunologi ved Barneklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 

  – Studiens styrke er bl.a. at det samme genområdet er identifisert i to uavhengige populasjoner og at homozygote bærere med alvorlig sykdom er yngre enn andre.

  – Resultatene fra denne studien endrer ikke dagens pasientbehandling, fordi behandlingen styres av de kliniske symptomene. Men resultatene legger grunnlag for målrettede studier og gir en mulig forklaring på hvorfor noen pasienter blir alvorlig syke, sier Erichsen, som regner med at mange forskningsmiljøer vil etterprøve funnene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media