()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  «Koronavirusepidemien vil ramme Norge», skrev Preben Aavitsland i en lederartikkel i Tidsskriftet 29. januar 2020. Nå, 11 måneder senere, står vi midt i den andre smittebølgen. I denne utgaven av Tidsskriftet oppsummerer Aavitslands nye lederartikkel det pandemiske året, mens John-Arne Røttingen skriver om veien videre. Til sammen bringer årets julenummer ikke mindre enn seks aktuelle lederartikler om covid-19. I tillegg får du fire originale forskningsartikler, interessante kasuistikker, flere debattartikler, personlige opplevelser og nyheter om covid-19. I tillegg intervjues «Norges mest synlige mann» dette året: Espen Rostrup Nakstad.

  Skulle ikke dette være nok korona, kan du lete opp enda flere av de over 150 koronarelaterte artiklene som har vært publisert i Tidsskriftet i år. Trenger du derimot en koronapause, kan du glede deg over alt det andre stoffet i denne juleutgaven, for eksempel artikkelen om den usannsynlige forskergruppen som løste diabetesgåten, eller Njål Flem Mælands sterke og tankevekkende fortelling om en terapitimes helt uventede skatt.

  2020 har vært et tøft år for alle praktiserende leger. Det er grunn til å tro at 2021 blir bedre – etter hvert. «Jeg vil ivareta min egen helse, mitt velvære og mine evner, for å kunne gi omsorg av den høyeste standard», heter det i Verdens legeforenings universelle legeed. Bruk julen til å ivareta deg selv med både sosialt og faglig påfyll. Det siste håper vi at årets julenummer vil hjelpe deg med. Riktig god jul!

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media