Roald Opsahl

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Roald Opsahl ble født i Stavanger i 1933. Han døde 6. oktober i år.

  Han tok examen artium i 1952 og medisinsk embetseksamen i Oslo i 1958. I 1966 ble han spesialist i øyesykdommer.

  I 1968 giftet han seg med Bente Andenæs. De fikk tre barn sammen.

  Som ferdig lege begynte han med spesialisering i bakteriologi ved Rikshospitalet i 1960, før han i en periode på ni måneder var kaptein og lege ved UNEF-sykehuset i Gaza. Da han kom hjem, begynte han sin utdannelse som øyelege. Han var assistentlege på Rikshospitalet og Ullevål, deretter reservelege på Ullevål i årene 1968–70. Etter fire år som overlege i Tromsø begynte han på øyeavdelingen i Fredrikstad. I 1992 flyttet Roald og Bente tilbake til Oslo, og Roald begynte igjen på Øyeavdelingen ved Ullevål. Bortsett fra noen måneder som lege i Eritrea var han hos oss til han ble pensjonist i 2002. Til glede for avdelingen fortsatte han å arbeide i flere år etter oppnådd pensjonsalder.

  Roald var seksjonsoverlege på Seksjon for barneoftalmologi og strabisme. Han hadde godt lag med barn, og han hadde et spesielt ansvar for barn og voksne med skjeling.

  Roald var et utpreget sosialt menneske man ble glad i. Han inviterte ofte avdelingens ansatte hjem til seg. Spesielt husker vi da han tok oss alle med til Rødenes. Bussen hjem gikk sent på natt. Etter elgjakten bød han på stekte elgkaker. Steklukten lå tung i kontorfløyen på øyeavdelingen disse dagene. Skiltet utenfor kontoret hans blinket og viste vei til Roalds Elgbar.

  Roald var veilederen man ønsket seg som nyutdannet lege. I tillegg til å lære oss faget, ga han oss viktig hjelp til å takle utfordringene man møter som nyutdannet lege. Vi følte oss alltid velkommen til hyggelige og uforpliktende samtaler med Roald.

  Roald vil bli husket av mange takknemlige pasienter. For oss, som var hans kollegaer på Øyeavdelingen, har han vært med på å gi oss vår identitet.

  Våre tanker går til Bente og hans barn og barnebarn.

  På vegne av kollegaene på Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media