Minileder

Are Brean

Forside

Les mer om

Fra redaktøren

Leder

Kommentar

Astri Maria Lang
Ketil Slagstad

Rettelse

Mari Sveen Kvam
Jose Hernán Alfonso
Teresa Løvold Berents
Britt Grethe Randem
Eva Stylianou
Benedikte Therese Smenes
Hans Martin Flade
Steven Kudra
Matthias Heigert
Anders Winnerkvist
Bjørnar Grenne
Jarle Jortveit
Gunnar Wik
Jostein Strand Ødegaard
Vasilis Sitras
Karl Viktor Perminow
Henrik Holmstrøm

Debatt

Erle Refsum
Lise M. Helsingen
Henriette C. Jodal
Magnus Løberg
Njål Høstmælingen
Mette Kalager
Tormod Karlsen Bjånes
Jon Andsnes Berg
Arne Helland
Andreas Austgulen Westin

Kronikk

Inga Marthe Grønseth
Torbjørn Nag
Pål-Didrik Hoff Roland

Fra andre tidsskrifter

Originalartikkel

Christine Helle
Anne Kristi Sommer
Per Vidar Syversen
Fredrik Lauritzen

Kort rapport

Espen Bjerke
Kari Gjelstad
Torleif Ruud

Klinisk oversikt

Martin Sommer
Nanna von der Lippe
Nils-Einar Kløw
Aud Høieggen

Noe å lære av

Bente Jannestad
Hilde Kristin Skudal
Annika Jøntvedt Bock
Moritz Bøhme
Torkjell Nøstdahl

Kort kasuistikk

Per Kristian Skorpen
Julia Margull

Medisin og tall

Intervju

Reportasje

Irene Thoresen Rønold

Essay

Medisinsk etikk

Svein Aarseth

Legelivet

Ingrid Hokstad

Språkspalten

Petter Gjersvik

Tidligere i Tidsskriftet

Julie Didriksen

Anmeldelser

Anette Johanssen

Ph.d.-disputaser

Minneord

Haakon B. Benestad
Ole Didrik Lærum
Ingebjørg Storm-Mathisen
Jon Storm-Mathisen
Per-Kristian Opstad
Arild Njå
Hege B. Fjerdingstad
Iren Sefland
Gunnar Houge
Leiv M. Hove
Knut Rokstad
Frank Petter Gullaksen
Inge Glambek
Merete Ree Frafjord

Aktuelt i foreningen

Ellen Juul Andersen
Kristin Hekne Thoresen