m2019/4
Minileder
Les mer om
Fra redaktøren
Rettelse
Debatt
Kronikk
Originalartikkel
Kort rapport
Klinisk oversikt
Noe å lære av
Kort kasuistikk
Medisin og tall
Intervju
Reportasje
Medisinsk etikk
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Ph.d.-disputaser
Minneord

Arne Bøyum

Gunnar Odland

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media