Mye feilmedisinering etter sykehusinnleggelse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mange pasienter som skrives ut fra sykehus, blir stående på legemidler som kan være skadelige.

  Illustrasjon: iStock
  Illustrasjon: iStock

  I en studie som nylig er publisert i tidsskriftet BMJ, undersøkte forfatterne sammenhengen mellom sykehusinnleggelser og risiko for feilmedisinering og overmedisinering (1). Studien var basert på journalopplysninger fra irske allmennlegekontorer for flere enn 38 000 pasienter over 64 år for perioden 2012–15.

  Opptil 15 % av pasientene hadde minst én sykehusinnleggelse per år. Forekomsten av potensielt skadelig medisinering, bedømt med et anerkjent skåringsverktøy, varierte fra 45,3 % i 2012 til 51,0 % i 2015. Blant de hyppigste risikoforskrivningene var over åtte ukers behandling av magesår med protonpumpehemmer i full dose, benzodiazepinbehandling i minst fire uker og forskrivning av legemidler over anbefalt behandlingslengde, spesielt sovemidler utover fire uker. Sammenlignet med pasienter uten sykehusinnleggelse hadde pasienter som ble innlagt på sykehus, økt risiko for potensiell skadelig forskrivning (hasardratio 1,24; 95 % KI 1,20–1,28). Pasienter som ble hospitalisert, hadde betydelig økt risiko for skadelig forskrivning etter utskrivning sammenlignet med før innleggelsen (oddsratio 1,72; 95 % KI 1,63–1,84).

  – Polyfarmasi er et voksende problem, også i Norge, sier Anders Grimsmo, som er professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. – I Norge viser studier at rundt 20 % av hjemmeboende over 70 år bruker ti eller flere legemidler. Omlag en tredel av alle sykehusinnleggelsene for personer over 80 år er forbundet med legemiddelproblemer, sier Grimsmo.

  Dagens legemiddellister beslaglegger økende ressurser i kommunene, sier Grimsmo, som påpeker at polyfarmasi kan føre til kognitiv reduksjon og skrøpelighet som fremskynder behov for hjemmesykepleie og sykehjem. Avmedisinering kan bedre funksjonsevne og livskvalitet og øke overlevelse. Derfor er det viktig at sykehusleger før utskrivning går nøye gjennom legemiddellisten for å sjekke om hvert forskrevet legemiddel er nødvendig, sier Grimsmo.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media