()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fra mai 2018 har pasienter som starter opp med antikoagulerende, kolesterolsenkende eller blodtrykkssenkende behandling kunnet få egen oppstartsveiledning på apoteket. Tjenesten heter Medisinstart og hensikten er å skape økt etterlevelse og riktig bruk av forskrevet legemiddel.

  Inntil halvparten av legemidlene som forskrives for kroniske sykdommer blir aldri brukt (1). 4 % av pasientene starter aldri behandlingen, og så mange som 40 % slutter å bruke medisinen innen ett år (2). Til tross for tilgjengelige og effektive legemidler er det mange pasienter som aldri når sine behandlingsmål. Feil bruk av legemidler fører til at mer enn 1 000 personer dør årlig i Norge, og dårlig etterlevelse fører til økte helsekostnader (3–5). Alt som bidrar til å motivere pasienter til å ta legemidler som forskrevet, styrker pasientens trygghet.

  I en stor metaanalyse gjort på pasienter som brukte legemidler for kardiovaskulære sykdommer, fant man at den totale etterlevelsen kun var 57 % etter to år (6). Apotek i England kan vise til en kostnadseffektiv tjeneste (New Medicine Service) som har vært i gang siden 2011 og som øker etterlevelsen (7, 8). Medisinstart er en tilsvarende tjeneste tilpasset norske forhold. Stortinget har bevilget penger til en prøveordning i apotek for å gi oppstartsveiledning til pasienter som får forskrevet ny antikoagulerende, kolesterolsenkende eller blodtrykkssenkende legemiddelbehandling. Leger kan henvise pasienter til Medisinstart, og pasienter kan også be om tjenesten på apoteket (9).

  Ikke en legemiddelgjennomgang

  Ikke en legemiddelgjennomgang

  Medisinstart består av to samtaler med farmasøyt, som hver tar inntil 15 minutter. Samtalene gjennomføres på apotekets informasjonsrom og foregår i fortrolighet. Samtalene gjennomføres henholdsvis 1–2 og 3–5 uker etter at pasienten har hentet ut resepten på et nytt legemiddel. Farmasøytene som gjennomfører samtalene, har fått grundig opplæring i relevant farmakoterapi, nasjonale faglige retningslinjer og pasientkommunikasjon. Kursene er utviklet av Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter (APOKUS) og er obligatoriske for de som skal utføre Medisinstart.

  Samtalen dreier seg kun om legemidlet eller legemidlene som er nye. En samtaleguide (ramme 1) brukes som utgangspunkt for samtalen. Hensikten er at pasientene skal få bedre forståelse for hvorfor de skal bruke den nye medisinen slik at de er motivert for behandlingen, får løst bekymringer og kan få råd om praktisk bruk og håndtering av eventuelle bivirkninger. Farmasøyten gir ikke råd som endrer behandlingen. Ved behov tas det kontakt med lege angående forskrivningen. Forhold legen bør vite om, blir dokumentert i et journalnotat som sendes legen. Bransjestatistikk fra Apotekforeningen viser at flesteparten av pasientene som har gjennomført Medisinstart er 60–80 år, med en omtrent lik kjønnsfordeling.

  Ramme 1 Samtaleguide som er utgangspunkt for samtaler i apotektjenesten Medisinstart

  Har du kommet i gang med å bruke den nye medisinen?

  Hvordan synes du det går å bruke den nye medisinen?

  Når tar du medisinen din i løpet av dagen?

  Hvilken informasjon har du fått om hvorfor du tar denne medisinen?

  Har du noen bekymringer med å bruke den nye medisinen?

  Har du opplevd noen bivirkninger eller uventede effekter etter at du startet med den nye medisinen?

  Hender det noen ganger at du ikke får tatt medisinen din?

  Er det noe annet du ønsker å snakke om når det gjelder den nye medisinen din?

  Ønsker samarbeid

  Ønsker samarbeid

  En viktig del av farmasøytens oppgaver i reseptekspedisjonen er å vurdere dosering, indikasjon og refusjonsordning og forsikre seg om at pasienten vet hvordan legemidlet skal brukes. Gjennom Medisinstart støtter farmasøyten opp om legens forskrivning de første sårbare ukene etter oppstarten av ny legemiddelbehandling. Farmasøyter har bred kunnskap om legemidler og er således i god posisjon til å bruke kunnskap og kompetanse til å svare på spørsmål som pasienten måtte ha når de nettopp har begynt å bruke et nytt legemiddel. Norsk forening for allmennmedisin har vært negative til Medisinstart etter at det ble åpnet for at pasienter kunne be om tjenesten på apotek uten henvisning fra lege. De frykter merarbeid for legene (10).

  Man kan godt forstå at fastleger ikke ønsker mer arbeid i en allerede travel klinisk hverdag. Det som også tar tid for fastleger er pasienter som ender opp med å bestille nye timer på grunn av feil bruk av legemidler. Vi håper legene gir Medisinstart en sjanse til å vise at den har nytteverdi for pasient, samfunn, lege og apotek.

  En av forfatterne er redaktør i Tidsskriftet. Manuskriptet er derfor behandlet eksternt av setteredaktør Pål Gulbrandsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media