Rettelse: Diagnostikk av alvorlige medfødte hjertefeil i Norge 2016

Jarle Jortveit, Gunnar Wik, Jostein Strand Ødegaard, Vasilis Sitras, Karl Viktor Perminow, Henrik Holmstrøm Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 151–5.

I Tidsskriftet nr. 2/2019 på s. 151 skal det stå: I tillegg ble informasjon om nemndbehandlede aborter hentet fra Medisinsk fødselsregister.

Videre på s. 152 skal det stå: Opplysninger om nemndbehandlede aborter på grunn av hjertefeil i Norge i 2016 ble hentet fra Medisinsk fødselsregisters statistikkbank.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler